Hva gjør Forskningsrådet?

Forskningsrådet gjør den beste forskningen og innovasjonen mulig. Vi jobber for et samfunn der forskning skapes, brukes og deles, og bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn.

På vegne av regjeringen investerer vi 10 milliarder kroner i året i forsknings- og innovasjonsprosjekter. Vår oppgave er å sikre at de beste forsknings- og innovasjonsprosjektene får finansiering.

Over 2000 internasjonale fageksperter vurderer og rangerer søknader på oppdrag fra oss. Beslutninger om tildeling foretas av porteføljestyrene. Disse består av 200 uavhengige styremedlemmer fra alle sektorer.

Vi skal ligge i front for å utvikle forskning av fremste kvalitet og av høy relevans.

Vi er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og jobber på oppdrag fra 15 departementer. Vår virksomhet er en sentral brikke i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

  • Næringsliv: Forskning er en viktig del av verktøykassen til norsk næringsliv. Vi har ulike finansieringsordninger for forskningsbasert innovasjon og kunnskapsbygging.
  • Offentlig sektor: Vi bidrar til fornyelse og innovasjon i offentlige sektor gjennom en rekke ordninger.
  • Forskningsorganisasjoner: Forskningsorganisasjoner kan søke om finansiering innenfor alle relevante temaer og fagfelt.
  • Internasjonalt samarbeid: Vi arbeider for økt internasjonalt samarbeid og deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Ni av ti norske søknader om forskningsmidler fra EU har fått støtte og rådgivning fra Forskningsrådet.
  • Forskningskommunikasjon: Vi møter deg på Forskningsdagene, en forskningsfestival som bidrar til at forskere møter folk i hele landet, fra Hammerfest i nord til Mandal i sør. Vi har lært over 500 forskere å formidle godt det de jobber med gjennom Forsker Grand Prix. Forskningsrådet fremmer også vitenskapelig tenkning i samfunnet. Hvert år deltar tusenvis av norske skoleelever i konkurransene Unge forskere og Nysgjerrigper.

Vi er 450 ansatte som jobber for å løse samfunnsutfordringer og skape fremtidens arbeidsplasser.