Vi har laget en synteserapport med anbefalinger til instituttpolitikken basert på evalueringer av de fire instituttgruppene. Etter høring er revidert rapport sendt Kunnskapsdepartementet.

ble bevilget til forskningsinstituttene i 2018

3 800millioner kroner

Vi forvalter ordningen som i dag går til 37 institutterSe hvilke krav som gjelder for å kunne få basisfinansiering. 

STIM-EU skal stimulere til økt deltakelse av forskningsinstitutter i EUs rammeprogram for forskning, innovasjon og teknologisk utvikling. Ordningen er resultatbasert – du kan altså ikke søke om støtte.