The Research Council works to promote research and innovation of high quality and relevance and to generate knowledge in priority areas to enable Norway to deal with key challenges to society and the business sector.

Vacant positions - only in Norwegian

Application deadline
10
Aug

Teknologirådet gir uavhengige råd til Stortinget og regjeringen om ny teknologi som vil bli viktig for Norge. Vi jobber for tiden blant annet med kunstig intelligens og helse, fremtidsanalyse, arbeidsliv og livslang læring, og er i oppstarten av nye prosjekter innen klima og grønn omstilling.

Application deadline
20
Aug

Vi søker jurist til vikariat i stilling som rådgiver/seniorrådgiver i vårt juridiske team. Teamet består av fire jurister inkludert teamleder og er del av Avdeling for kvalitets- og prosesstyring.  Avdelingen er ansvarlig for avklaring av juridiske spørsmål og implementering av felles retningslinjer for søknadsbehandling og oppfølging av prosjekter som får støtte av Forskningsrådet.