We are approximately 360 dedicated employees working with the development and administration of research and research-based innovation. Versatile experience and professional background characterise our organisation and culture.

Vacant positions - only in Norwegian

Vil du lede arbeidet med å utvikle FoU-strategi for landbaserte mineraler?

Application deadline
25.
Feb

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har bedt Forskningsrådet om å gi sine anbefalinger til nasjonal forsknings- og utviklingsstrategi for landbaserte mineraler, og vi har ledig 1 års engasjement. Som prosjektleder vil du få jobbe med kunnskapsgrunnlag, politikkutforming og bredden av interessenter innenfor dette fagfeltet. 

Maritim nasjonal ekspert i Europakommisjonen

Application deadline
01.
Mar

Kan du tenke deg å jobbe som maritim nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel? 

Vi søker lærlinger i service- og administrasjonsfaget

Application deadline
03.
Mar

Er du lærevillig, nysgjerrig og klar for nye utfordringer etter sommeren? Forskningsrådet ansetter nye lærlinger i service- og administrasjonsfaget, og er på jakt etter elever fra VG2 som vi kan hjelpe fram mot fagprøven. Er dette deg? Si hei da, vel!

Lyst til å bli lærling i innholdsproduksjonsfaget?

Application deadline
03.
Mar

Er du lærevillig, nysgjerrig og klar for nye utfordringer etter sommeren? Forskningsrådet er på jakt etter en ny lærling i innholdsproduksjonsfaget som vi vil hjelpe fram mot fagprøven. Er dette deg? Si hei da, vel!

Lyst til å jobbe som IT-lærling i Forskningsrådet?

Application deadline
03.
Mar

Er du lærevillig, nysgjerrig og har lyst til å jobbe i en fremtidsrettet IT-avdeling? Forskningsrådet er på jakt etter en ny lærling i IT-driftfaget som vi vil hjelpe fram mot fagprøven. Er dette deg? Si hei da, vel!

Har du lyst til å delta i Forskningsrådets arbeid med deling og gjenbruk av forskningsdata ?

Application deadline
12.
Mar

Som vår nye seniorrådgiver i denne faste stillingen, blir du en viktig del av Forskningsrådets arbeid med forskningsdata og datainfrastruktur. Du vil bli en del av Avdeling for forskningsdata og -infrastruktur, som jobber med alt fra policyutvikling og rådgivning til søknadsbehandling og oppfølging av prosjekter vi finansierer. De fleste av oppgavene er tverrgående og innebærer mye samarbeid med andre deler av Forskningsrådet, i tillegg til viktig dialog med eksterne aktører både nasjonalt og internasjonalt. Arbeid med norsk deltakelse i internasjonale infrastruktursamarbeid, som blant annet European Open Science Cloud (EOSC) ligger også til avdelingens oppgaver.

Messages at time of print 25 February 2024, 16:42 CET

No global messages displayed at time of print.