Vacant positions - only in Norwegian

Rådgiver/seniorrådgiver i Avdeling for hav og polar – internasjonalt forskningssamarbeid innen marin forskning - vikariat

Application deadline
24
Oct

Horisont Europa er EU's ambisiøse rammeprogram for forskning og innovasjon (2021-2027).  Du vil få et spesielt ansvar for å mobilisere søkere til Horisont Europa, og du vil i tillegg være saksbehandler på de nasjonale utlysningene våre. I første omgang lyses stillingen ut som et vikariat på to år med mulighet til ett års forlengelse eventuelt fast stilling.

Vil du være med å skape nye forretningsmuligheter basert på spennende forskning?

Application deadline
28
Oct

Hvem ser vi etter? Vi ser etter deg som er opptatt av innovasjon og av hvordan forskning kan utnyttes kommersielt for å skape verdier i samfunnet. Du har erfart hva det innebærer å bygge opp og skaffe finansiering til teknologibedrifter, eller så har du kanskje jobbet med kommersialisering av forskning og nye teknologier.

Vil du spille en nøkkelrolle for den kunnskapsbaserte omstillingen i offentlig sektor?

Application deadline
31
Oct

Hva blir arbeidsoppgavene dine? Du vil bli en del av et team som jobber med forskning og innovasjon knyttet til demokrati, styring og fornyelse. Aktuelle arbeidsoppgaver vil være:

Vil du bli Teknologirådets nye prosjektleder?

Application deadline
31
Oct

Hovedarbeidsoppgaver

Vil du jobbe med forskningsinstituttenes viktige rolle i det norske forskningssystemet?

Application deadline
03
Nov

Avdeling for instituttpolitikk og sektorsamspill forvalter Forskningsrådets strategiske ansvar for norsk instituttsektor, herunder den statlige grunnfinansieringen til forskingsinstituttene. I tillegg har vi ansvaret for Forskningsrådets investeringer i Sentre for forskningsdrevet innovasjon, Nærings-ph.d. og Offentlig sektor-ph.d. Avdelingen har 12 medarbeidere og fordeler årlig omkring 2,2 milliarder kroner.