Jobbe i Forskningsrådet: Kobler ny kunnskap til fremtidens utfordringer

Godt arbeidsmiljø, stor variasjon i arbeidsoppgaver og mulighet for kompetanseheving gjorde at Åsmund valgte Forskningsrådet som sitt nye arbeidssted. Les hvordan en av våre IT-medarbeidere beskriver arbeidshverdagen hos oss.

Ung mann med sjegg og kaps smiler lurt til kamera

Navn: Åsmund Haugen
Alder: 28
Stilling: IKT-rådgiver for nytt søknadssystem

- Hvorfor jobber du her?

Det var flere faktorer som gjorde at valget falt på Forskningsrådet. Muligheten for å kunne komme inn i et nytt prosjekt helt fra starten, betydde både sjansen til å få stort eierskap til produktet, samtidig som jeg kunne ha oversikt nok til å bidra med avgjørelser underveis. 

Teamet jeg jobber med har en god variasjon av både nye utviklere og senior-utviklere. Dette gjør det mulig både å lære sammen og spørre om hjelp og veiledning fra de mer erfarne.

Jeg opplever at Forskningsrådet legger godt til rette for kompetanseheving, både innenfor det man jobber med, men også innenfor andre områder som kan være nyttige. Personlig planlegger jeg å ta flere sertifiseringer innen kort tid. 

Åsmund Haugen

-Hvordan kjente du til Forskningsrådet?

Tidligere jobbet jeg på et prosjekt relatert til forskningssektoren. Dette var i en organisasjon som aktivt søkte om bidrag til forskning fra Forskningsrådet. 

-Hva er arbeidsoppgavene dine?

Jeg er en del av et team som jobber med nytt søknadssystem for de som søker Forskningsrådet om midler. Det nye søknadssystemet omhandler alt fra innsending og svar på søknad, oppfølging av prosjekter underveis og rapportering. 

Hittil har jeg jobbet en del på tvers av løsningen, men mest med brukergrensesnitt relatert til Min Side. Som fullstack utvikler har jeg også hatt muligheten til å arbeide med backend logikk, og fått bidra til planlegging og avgjørelser relatert til datamodeller.

I arbeidet med nytt søknadssystem, ser vi aktivt etter hva vi kan bruke kunstig intelligens til. Vi har allerede hatt god nytte av KI for å skape både standardtekster, løsningsbeskrivelse og testdata for løsningen vår.

-Hva har du blitt mest overrasket over ved Forskningsrådet etter du begynte?

Det tok ikke lang tid etter at jeg startet i jobben før jeg visste at jeg hadde tatt det riktige valget.  

Miljøet her er kjempefint med en haug kjempehyggelig kolleger. Vi har et lite hierarkisk arbeidsmiljø og oppgavene er spennende og varierte. 

Åsmund Haugen

Helt i starten av prosjektet var det mye fokus på å inkludere oss utviklere i designprosessen - det satte jeg stor pris på. Søkelyset var på å utvikle løsninger som tenkte nytt, i stedet for å bare digitalisere gamle løsninger. 

Og så vil jeg trekke frem kantinen som er kjempebra. Her er det både et godt, variert mattilbud, og shuffleboard. Også en positiv overraskelse at vi har bedriftshytte i Hallingdal. Den planlegger jeg å besøke i år.

Har også vært en opptur med teamets kjempefine teambuildingkvelder. Her har vi hatt aktiviteter som Halloween-fest, virtual reality event og mordmysterier.  

- Hva liker du å gjøre når du ikke er på jobb?

Fordi jeg jobber så mye med teknologi, ofte også etter jobb, er det viktig å finne tidspunkt for å av-digitalisere. Derfor liker jeg å gå tur, enten alene eller med venner. Er også med på ukentlige brettspill- og filmkvelder – det er kjempetrivelig.

Ledige stillinger

Søknadsfrist
26. mai
2024
Søk nå

Er du interessert i internasjonalt samarbeid for et rent og rikt hav?

Vi søker deg som er interessert i en sentral rolle i utvikling av det blå partnerskapet Sustainable Blue Economy Partnership (SBEP) i Horisont Europa. Arbeidssted vil i de første årene være i Brussel.

Søknadsfrist
26. mai
2024
Søk nå

Kan du tenke deg å jobbe som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel?

En nasjonal ekspert er en tjenestemann/-kvinne utlånt fra forvaltningsorganer i Norge til Europakommisjonen for en periode på inntil tre år. For å være aktuell som søker, må du ha minimum tre års relevant erfaring og ha fast stilling i et norsk departement eller i virkemiddelapparatet for oppfølging av Horisont Europa (Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Norsk romsenter). Du må ha jobbet sammenhengende i minimum ett år hos din nåværende arbeidsgiver før du blir sendt ut. Ordningen er et viktig virkemiddel for Norges EU-arbeid.

Søknadsfrist
27. mai
2024
Søk nå

Vil du være med å skape nye forretningsmuligheter basert på spennende forskning? (Vikariat)

Vi søker rådgiver til vikariat i Avdeling for Nyskaping og regional utvikling fra ca. 15. august 2024 til 15. august 2025. Som rådgiver og saksbehandler innen kommersialisering fra forskning vil du få anledning til å jobbe tett med mange flinke mennesker i forsknings-, investor- og gründermiljøer i Norge. Fagområdet har stor politisk oppmerksomhet, og kommersialisering fra offentlig forskning er kjempeviktig for Norges omstilling i tiden som kommer.

Søknadsfrist
27. mai
2024
Søk nå

Vil du være med å skape nye muligheter for norske bedrifter basert på spennende forskning?

Vi søker en rådgiver/seniorrådgiver i fast stilling som får jobbe tett med mange flinke mennesker i forsknings-, investor- og gründermiljøer i Norge. Fagområdet har stor politisk oppmerksomhet, og kommersialisering fra offentlig forskning er kjempeviktig for Norges omstilling i tiden som kommer. 

Bli oppdatert når nye stillinger legges ut:

Abonnér på stillinger

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 15:14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.