Sjå tematiske søkjarkurs til fristar i 2024

Skal du søkje på ei av dei store utlysingane våre for forskingsorganisasjonar i 2024? Vi har fleire webinar du kan sjå for å få hjelp til å skrive søknaden.

Her kan du få mange gode tips til korleis du fyller ut søknadsskjemaet for Forskarprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt. Har du spørsmål, send det til utlysingskontakten på e-post som du finn inne i den aktuelle utlysinga.  

I mars 2024 er det søknadsfrist for desse utlysingane

Kven kan søkje på desse utlysingane?

  • Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for tildig karriere og Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt på klima- og jordsystemet: Godkjende norske forskingsorganisasjonar kan søkje.
  • Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv og Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet: Godkjende norske forskingsorganisasjonar i faktisk samarbeid med relevante aktørar i offentleg sektor, frivillige organisasjonar, næringsliv og/eller private organisasjonar kan søkje.

Generelt søkjarwebinar

Opptak av tematiske søkjarwebinar

Søkjarwebinara dekkjer informasjon om utlysingane og legg særleg vekt på prioriteringar og viktige føringar som de må svare på i søknaden dykkar.

Nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer

Aktuell utlysing:

Petroleum, miljøvennlig energi og lågutslipp

Søkjarwebinaret er eit opptak av eit nettseminar og dekkjer det samla tilbodet innanfor petroleumsforsking og forsking på miljøvennleg energi og lågutslepp i 2024. Det inneheld også generell informasjon om tilbodet til næringslivet i 2024 og svar på spørsmål fra deltakarne.

Sjå presentasjonen

I 2024 lyser vi ut midlar til forsking på petroleum og miljøvennlig energi gjennom desse utlysingane:

Forskningsmiljøa kan søkje:

Næringslivet kan søkje:

Utviklingsforskning og global helse

Aktuelle utlysingar:

Areal under press

Aktuell utlysing:

Samarbeidsprosjekt for å møta utfordringar i samfunn og næringsliv: Vi lyser ut inntil 183 millionar til areal under press under tema på tvers.

Mat, miljø, klima og folkehelse

Aktuell utlysing:

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv: Vi lyser ut inntil 112 millionar til forsking på samanhengar mellom mat, miljø, klima og folkehelse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 16:11 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.