2009 søknader om Forskerprosjekt

Det ble søkt om nesten 21 milliarder kroner til Forskerprosjekt-utlysningene som hadde frist 2. februar. Nå kan du se hvilke søknader som er sendt inn.

I forrige uke var det søknadsfrist for årets Forskerprosjekt-utlysninger. Til sammen kom det inn 2009 søknader og ble søkt om 20,7 milliarder kroner.

Det ble lyst ut 1,8 milliarder kroner fordelt på tre utlysninger:

Forskningsrådet hadde ekstraordinært høye tildelinger innenfor Forskerprosjekt i 2020 og 2021. Nå er vi tilbake på et ordinært nivå.

Her kan du se oversikt over prosjekter, antall søknader per utlysning, per temaområde med mer for alle søknadsfrister. Velg søknadsfristen 2. februar for å se tall for Forskerprosjekt-utlysningene. 

Søknadsbehandlingen i gang

Kort tid etter søknadsfristen var saksbehandlerne våre i gang med å forberede søknadsbehandlingen. I år er det flere endringer som blant annet skal gi

  • bedre kvalitet i ekspertpanelenes vurderinger
  • en tilbakemelding på søknaden som begrunner søknadsresultatet på en god måte
  • bedre informasjon om hva som skjer i de ulike trinnene av søknadsbehandlingen

Endringene gjøres blant annet etter tilbakemelding fra søkerne om at de ønsker bedre svar på søknaden og større muligheter til å sette seg inn i hvordan søknaden er vurdert. Årets endringer er starten på et arbeid som vil gi større endringer framover. Vi vil utvikle virkemidlene våre gradvis med utgangspunkt i et godt kunnskapsgrunnlag og i dialog med forskningsmiljøene.

Dette skjer nå

Grafisk fremstilling av behandlingsprosedyre for søknader som sendes inn til utlysninger om forskerprosjekt
Illustrasjon av de ulike stegene en søknad går gjennom fra mottak til søker får svar.

I behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt kan du se oversikt over panelgruppene og lese mer om hvordan vi rekrutterer eksperter.

Innvilger søknader i september

I starten av september vil vi offentligjøre resultatet av søknadsbehandlingen. Informasjonen om hvilke søknader som er innvilget kommer på våre nettsider og i nyhetsbrevet.

Alle søkere får tilbakemelding i form av karakter og skriftlige vurderinger fra et samlet panel.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.