100 millioner til grønne prosjekter innenfor skipsfart og havbruk

11 nye prosjekter for bærekraftig havbruk og utslippskutt fra skip får til sammen 100 millioner kroner i vårens tildeling til forskning og innovasjon.

Dykker delvis i sjøen med fult dykkerutstyr
Foto: Unsplash.com / Mael Balland

– Næringslivet spiller en nøkkelrolle i å styrke Norges ledende posisjon innenfor sjømat og skipsfart. Det er spennende å følge og støtte opp under den store omstillingsviljen vi er vitne til i næringa i disse dager. Slik skaper vi nye arbeidsplasser for framtida langs hele kysten, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Prosjektene som får støtte innenfor skipsfart og fiske omfatter digitalisering, utslippsreduserende teknologi, autonome og fjernstyrte fartøy og sikkerhet. For havbruksnæringen skal prosjektene som mottar forskningsmidler bidra til bærekraftig vekst og verdiskaping. 

Vaskerobot for skipsskrog 

Regjeringen har et mål om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030. Skipsfart og fiske står for om lag seks prosent av utslippene.  

Prosjektene som finansieres innenfor klima- og miljøvennlig maritim virksomhet skal styrke konkurranseevnen til norsk skipsfart, gjøre norsk eksport mer bærekraftig og være industrielt skalerbare.  

For eksempel får Kongsberg Maritim og Jotun ti millioner kroner til å videreutvikle en vaskerobot som effektiviserer rensingen av skipsskrog. Dette vil redusere skipenes forbruk av drivstoff og dermed også utslippene. 

– Grønn skipsfart er en del av regjeringens grønne industriløft, hvor vi legger frem et veikart om kort tid. Jeg er derfor veldig glad for at flere av prosjektene som nå får midler skal utvikle nettopp grønn skipsfart, sier Skjæran.

Havbruk og kyst 

Digitalisering er gjennomgående i mange av havbruksprosjektene. Forskere ved NMBU skal for eksempel bidra til bedre innsamling og bruk av produksjonsdata for å kunne forklare og redusere dødelighet i lakseoppdrett.  

Andre prosjekter omfatter alt fra automatisering av tareproduksjon og fôringsstrategier for torskeoppdrett, til ekkobasert fôring og overvåkning i landbasert lakseoppdrett. 

– For at norske marine og maritime næringer skal fortsette å være i verdenstoppen, må vi også i front innenfor forskning og utvikling innenfor disse områdene. Prosjektene som får støtte nå vil gi oss kunnskap som blir viktig for å lykkes i fremtiden, og vil være med på å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk, fiskeri og maritime næringer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Prosjektene skal enten utføres av aktører i næringslivet, eller av forskningsorganisasjon i samarbeid med aktører fra næringslivet eller offentlig sektor.  

Disse prosjektene får støtte 

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Institusjon 

Prosjekt 

Innstilt beløp (i 1000 kr) 

Kommune 

Fylke 

NMBU Veterinærhøgskolen 

Causal categorisation of mortality as a model system for sustainable growth and increased value creation in aquaculture 

11 999 

Ås 

Viken 

ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO 

OpenRemote - Harmonising design of remote connected maritime workstations 

9 600 

OSLO 

Oslo 

SINTEF OCEAN AS 

Hydrodynamic Aspects of Green Shipping 

9 600 

TRONDHEIM 

Trøndelag 

NORCE Teknologi/ Energi Vestland 

Energy efficient operation of hydrogen powered vessels 

12 000 

BERGEN 

Vestland 

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU 

Nuclear Propulsion of Merchant Ships 1 

10 025 

TRONDHEIM 

Trøndelag 

Innovasjonsprosjekt i næringslivet 

Bedrift 

Prosjekt 

Innstilt beløp (i 1000 kr) 

Kommune 

Fylke 

CORVUS ENERGY AS 

Optimized Hydrogen Powered Maritime Mobility 

13 900 

Bergen 

Vestland 

KONGSBERG MARITIME AS 

HullSkater OBstacle avoidance System. 

10 228 

Kongsberg 

Viken 

OCEAN FOREST AS 

Automatisering av gametofyttproduksjon til oppskalering av taredyrking 

3 000 

Bergen 

Vestland 

NORCOD AS 

Utvikling av fôringsstrategier for torsk for bedre produksjon og fiskehelse 

9 760 

Trondheim 

Trøndelag 

BLUEGROVE AS 

Hydroacoustic feeding and monitoring system for recirculation aquaculture systems (RAS) 

4 285 

Oslo 

Oslo 

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 

Bedrift 

Prosjekt 

Innstilt beløp (i 1000 kr) 

Kommune 

Fylke 

JOTUN A/S 

Demonstration of HSS in Cruise 

4 625 

Sandefjord 

Vestfold og Telemark 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.