Vi har støtteordninger for de som vil søke Horisont Europa

Forskningsrådet tilbyr økonomisk støtte og faglig veiledning for norske søkere til Horisont Europa.

Illustrasjonsbilde av forskning for Horisont Europa, med naturfaglige objekter som mikroskop og rakett

Ordningen med prosjektetableringsstøtte (PES) har som mål å bidra til bedre kvalitet på søknader til Horisont Europa med norsk deltakelse.

Forskningsorganisasjoner og helseforetak kan søke om to-årig rammebevilgning innen 12. mai. Vi lyser ut til sammen 200 millioner kroner. 

Andre aktører kan søke om støtte til spesifikke prosjektforslag senest fire uker før EU-fristen til den åpne utlysningen for PES Horisont Europa.

Se oversikt over Horisont Europa kurstilbud.

To-årig rammebevilgning 

Rammebevilgningen skal bidra til at universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak tar ut sitt potensial i Horisont Europa.

Støtten fra PES Horisont Europa kan benyttes til strategisk arbeid, påvirknings- og posisjonerings arbeid - både på vegne av Norge og på vegne av egen institusjonen.

  • Støtten kan også benyttes til kompetansefremmende tiltak, for eksempel reiser for egen institusjon og til å utarbeide prosjektforslag.
  • Søkerne velger selv om de vil søke om støtte til alle eller enkelte av punktene nevnt ovenfor. Samarbeid mellom institusjonene og de nasjonale kontaktpersoner for Horisont Europa blir sentralt.

Se utlysningen: PES Horisont Europa Rammebevilgning for 2021 og 2022.

Åpen utlysning

Denne utlysningen er åpen for næringslivet, offentlig sektor, NGO'er og mindre forskningsorganisasjoner uten rammebevilgning. Prosjektetableringsstøtten skal bidra til å forbedre kvaliteten på innsendte EU-prosjektforslag.

  • Søk om støtte så tidlig som og senest fire uker før aktuell EU-frist. Det er svært viktig å søke tidlig for å sikre tilstrekkelig med tid til faglig veiledning fra relevant National Contact Point (NCP) og fra EU-rådgivere.
  • Søkere må gjøre rede for tidligere erfaring med EU-søknader, økonomiske og ressursmessige forutsetninger for å delta i et eventuelt EU-prosjekt, og skissere hovedtrekkene i det planlagte EU-prosjektet. De må også oppgi hva støtten fra PES Horisont Europa skal brukes til.
  • Søkere som skal være koordinator, må gjennomføre Financial Viability Self-Check og legge resultatet ved PES-søknaden.
  • For EIC Accelerator gjelder dette: Kommer du videre til steg 2, kan du søke om prosjektetableringsstøtte for å dekke kostnader for utarbeidelse av søknaden. Det gis ikke prosjektetableringsstøtte til steg 1 da dette er en forenklet, kortfattet søknad.

Utlysningen vil bli oppdatert etter hvert som betingelser for norsk deltakelse i nye utlysninger fra Horisont Europa blir avklart.

Se utlysningen: Støtte til prosjektetablering og posisjonering rettet mot Horisont Europa.

Velkommen til informasjonsmøte 12. april

Potensielle søkere er velkomne til å delta på informasjonsmøte på nett om utlysningen til rammebevilgning, mandag 12. april 2021 kl. 09.00 – 10.00.  

Til arrangementet: Nettmøte om utlysning av rammebevilgning fra PES Horisont Europa (2021 og 2022).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 02:35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.