Gjennomført
Se Resultat

Siste oppdateringer

22. apr 2021

Vi har lagt til et dokument med spørsmål og svar under Om utlysningen.

Formål

Rammebevilgningen skal gi et økonomisk bidrag og legge til rette for samspill med nasjonalt støtteapparat, slik at norske forskningsorganisasjoner og helseforetak tar ut sitt potensial i Horisont Europa.

Viktige datoer

01. jan 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

24. mar 2021

Åpen for søknad

12. apr 2021

Vi arrangerer et nettmøte om utlysningen

12. mai 2021

Søknadsfrist

16. jun 2021

Beslutning om tildeling

21. jun 2021

Søkerne får tilbakemelding på søknaden om støtte

31. des 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 431 500 000
Tildelte midler
Kr 250 000 000
Mottatte søknader
62
Innvilgede søknader
59

Innvilgede søknader