Gjennomført
Se Resultat

PES Horisont Europa Rammebevilgning for 2021 og 2022

Viktige datoer

1. jan. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

24. mars 2021

Åpen for søknad

12. apr. 2021

Vi arrangerer et nettmøte om utlysningen

12. mai 2021

Søknadsfrist

16. jun. 2021

Beslutning om tildeling

21. jun. 2021

Søkerne får tilbakemelding på søknaden om støtte

31. des. 2022

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

22. apr. 2021

Vi har lagt til et dokument med spørsmål og svar under Om utlysningen.

Formål

Rammebevilgningen skal gi et økonomisk bidrag og legge til rette for samspill med nasjonalt støtteapparat, slik at norske forskningsorganisasjoner og helseforetak tar ut sitt potensial i Horisont Europa.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 431 500 000
Tildelte midler
Kr 250 000 000
Mottatte søknader
62
Innvilgede søknader
59
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
328852FRIDTJOF NANSEN STIFTELSEN PÅ POLHØGDAFNI PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22N/AN/A24.06.2021
328850OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETPES rammebevilgning for OsloMet 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328829HELSE STAVANGER HFProsjektetableringsstøtte for 2021 og 2022 til Helse Stavanger HFN/AN/A24.06.2021
328828VestlandsforskingPES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22 VestlandsforskingN/AN/A24.06.2021
328825UNIVERSITETET I AGDERSøknad om Prosjektetableringsstøtte til UiA for 2021 og 2022 for mobilisering, posisjonering og økt deltakelse i Horisont EuropaN/AN/A24.06.2021
328823SIMULA METROPOLITAN CENTER FOR DIGITAL ENGINEERING ASProsjektetableringsstøtte Simula Met 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328821SINTEF ASPES rammebevilgning 2021-2022 SINTEFN/AN/A24.06.2021
328820UNIVERSITETET I BERGENPES søknad fra UiB om rammebevilgning for år 2021 og 2022.N/AN/A24.06.2021
328803HØGSKULEN I VOLDADeltaking i Horisont Europa – strategi og handling for Høgskulen i VoldaN/AN/A24.06.2021
328802NORSK TRETEKNISK INSTITUTTPES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22 – Norsk Treteknisk instituttN/AN/A24.06.2021
328796CICERO SENTER FOR KLIMAFORSKNINGPES rammebevilgning CICERO 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328789FOLKEHELSEINSTITUTTETPES Horisont Europa - rammebevilgning 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328784STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNINGPES Horisont Europa rammebevilgning Ruralis 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328778MØREFORSKING ASPES rammebevilgning for Møreforsking 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328775INSTITUTT FOR FREDSFORSKNINGPRIO PES RAMMEBEVILGNING 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328770ST. OLAVS HOSPITAL HFPES rammebevilgning 2021-2022-St.Olavs hospitalN/AN/A24.06.2021
328766HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSENARMAs kompetanseprogram for forskningsadministrasjonN/AN/A24.06.2021
328762NORDLANDSFORSKNING ASFinansiell støtte til posisjonering, kompetanseheving, nettverksbygging og søknadsskriving til Horisont Europa 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328754UNIVERSITETET I OSLOPES-UiO-2021-22N/AN/A24.06.2021
328753STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAProsjektetableringsstøtte rammesøknad 2021-2022 - NINAN/AN/A24.06.2021
328749VID DIAKONHJEMMETPES-søknad 2021-2022 for EU-aktivitet på VIDN/AN/A24.06.2021
328746STIFTELSEN NORSARNORSAR i Horisont Europa - Rammebevilgning PES 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328740HAVFORSKNINGSINSTITUTTET2021-2022 PES HavforskningsinstituttetN/AN/A24.06.2021
328739HØGSKULEN PÅ VESTLANDETPES Horisont EU, Rammebevilgning for 2021 og 2022: Høgskulen på VestlandetN/AN/A24.06.2021
328737UNIVERSITETET I STAVANGERUIS PES 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328735VETERINÆRINSTITUTTETProsjektetablering og posisjonering mot Horisont Europa for VeterinærinstituttetN/AN/A24.06.2021
328732NORSUS NORSK INSTITUTT FOR BÆREKRAFTSFORSKNING ASPES Rammebevilgning 2021/2022 NORSUSN/AN/A24.06.2021
328727HØGSKOLEN I INNLANDETPES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22N/AN/A24.06.2021
328719SMART INNOVATION NORWAY ASHorizon Europe framework grant agreement for SINN/AN/A24.06.2021
328717INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKKPES og POS Horisont Europa. Institutt for Energiteknikk (IFE)N/AN/A24.06.2021
328709HELSE BERGEN HFSøknad om PES rammebevilgning for Helse Bergen HF Haukeland universitetssjukehus 2021-22N/AN/A24.06.2021
328702STIFTELSEN NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTTPES 2021 2022 Ramme for NGIN/AN/A24.06.2021
328699NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)Prosjektetableringsstøtte (PES) til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328696SIMULA RESEARCH LABORATORY ASRammebevilgning PES2021- 2022 for Simula Research LaboratoryN/AN/A24.06.2021
328690STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNINGRammebevilgning for PES-midler 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328688AKVAPLAN NIVA AS HOVEDKONTORAkvaplan-niva - PES Horisont Europa rammebevilgning 2021–22N/AN/A24.06.2021
328686HØYSKOLEN KRISTIANIA - ERNST G MORTENSENS STIFTELSERammesøknad for Høyskolen Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse AS 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328682NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNUNTNU PES og POS rammebevilgning 2021-22N/AN/A24.06.2021
328675NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE ASRammebevilgning PES NORCE21-22N/AN/A24.06.2021
328666NORGES HANDELSHØYSKOLEPES 2021-2022 NHHN/AN/A24.06.2021
328664HØGSKOLEN I MOLDEProsjektetableringsstøtte HiMolde 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328660NORNER RESEARCH ASPES-HORISONT-EU 2021-22N/AN/A24.06.2021
328655STIFTELSEN NORSK SENTER FOR ØKOLOGISK LANDBRUKNORSØK posisjonering og prosjektetablering i Horisont Europa 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328652INSTITUTT FOR SAMFUNNSFORSKNINGPES Horisont Europa rammebevilgning 2021-2022 Institutt for samfunnsforskningN/AN/A24.06.2021
328650NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNINGPES Horisont Europa rammebevilgning for NIVA 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328646Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonaliseringPES Framework grant 2021-22 University of South-Eastern Norway (USN PES 2021-22)N/AN/A24.06.2021
328642NOFIMA ASPosisjonerings- og prosjektetableringsstøtte Horisont Europa 2021 og 2022N/AN/A24.06.2021
328639NORSK UTENRIKSPOLITISK INSTITUTTPES HEU 2021-2022N/AN/A24.06.2021
328638UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITETPES 2021 og 2022 UiTN/AN/A24.06.2021
328636NORD UNIVERSITET BODØPES rammebevilgning 2021–22N/AN/A24.06.2021
328633OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HFProsjektetableringsstøtte (PES) EU-søknader for helseforetak i Helse Sør-ØstN/AN/A24.06.2021
328626FAFO INSTITUTT FOR ARBEIDSLIVS- OG VELFERDSFORSKNING ASUtvikling av instituttstrategi for deltakelse i Horisont EuropaN/AN/A24.06.2021
328624NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNINGPES-ramme 2021-2022 NILUN/AN/A24.06.2021
328623STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLINGNansensenteret: PES-Horisont Europe rammebeviligning for 2021 og 2022N/AN/A24.06.2021
328622TRANSPORTØKONOMISK INSTITUTT Stiftelsen Norsk senter for samferdselsforskningSøknad om PES rammebevilgning Horisont Europa 2021-2022 - Transportøkonomisk institutt (TØI)N/AN/A24.06.2021
328605STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BIBIs PES-rammebevilgning for 2021-22N/AN/A24.06.2021
328601NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMIProsjektetableringsstøtte ved NIBIO i 2021 og 2022N/AN/A24.06.2021
328856NORGES IDRETTSHØGSKOLEPES rammebevilgning til NIH 2021-22N/AN/A24.06.2021
328599NORSK REGNESENTRALRammeavtale PES Norsk Regnesentral 2021-2022N/AN/A24.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 23:31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.