Gå direkte til innhold
 

Skrive søknad

Før du kan opprette søknad, må du finne frem til utlysningen du vil søke midler fra. Utlysningen inneholder lenke til riktig søknadsskjema. De fleste søknader til Forskningsrådet leveres elektronisk i Mitt nettsted.

I tillegg til de spesielle føringene som gjelder for den enkelte utlysning, må du sette deg inn i de generelle vilkårene for søknadstypen og Forskningsrådets generelle krav til søknaden. Der det er motstridende krav, er det utlysningsteksten som gjelder.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Se hvordan Skrive søknad blir på Forskningsrådets nye nettside (BETA-versjonen).

 

Budsjett

Alle søknader om prosjektstøtte til Forskningsrådet skal inneholde et fullstendig budsjett for prosjektet, periodisert på kalenderår.

Søknadsskjemaet

eSøknad er Forskningsrådets nettbaserte system for å fylle ut og sende inn søknader. Alle søkere bruker dette systemet, såfremt ikke annet er tydelig spesifisert.

Søknadstyper

Alle programmer og aktiviteter i Forskningsrådet benytter standardiserte søknadstyper med tilhørende vurderingskriterier ved utlysning av forskningsmidler.