Utbetalinger

De fleste som får støtte fra oss, har automatiske utbetalinger. Her er tidspunktene for automatiske utbetalinger av forskningsmidler i 2019.

I kontrakten er det avtalt en plan for utbetalinger. Dere må sende inn og få godkjent avtalte framdriftsrapporter og/eller prosjektregnskapsrapporter før utbetaling kan skje.

Automatiske utbetalinger i 2019

 

Støtteform/søknadstype

 

1. tertial

 

2. tertial

 

3. tertial

Grunnbevilgninger og andre basisbevilgninger

Uke 7

Uke 20

Grunnbevilgninger:
Uke 37
Basisbevilgninger: Uke 49

Forskerprosjekt, institusjonsforankrede prosjekter, unge forskertalenter, stipender og annen institusjons- og prosjektstøtte

Uke 12

Uke 25

Uke 49

Innovasjonsprosjekt og kompetanseprosjekt

Uke 15

Uke 27 (del 1)
Uke 35 (del 2)

Utbetales løpende på grunnlag av prosjektsregnskaps-rapport

De automatiske utbetalingene skjer omtrent til samme tid hvert år. Prosjektets kontaktpersoner mottar en e-post med informasjon om den automatiske utbetalingen i forkant.

Det er viktig at utbetalinger til prosjektet skjer i samme takt som utgifter påløper i prosjektregnskapet. Dersom det er avvik mellom prosjektregnskapet og utbetalingen av støtten fra oss, må dere varsle om dette. Det gjør dere ved å søke om en prosjektendring.

Sluttrapport må være sendt inn og godkjent av oss før siste utbetaling kan skje.

Prosjekter som ikke har automatisk utbetaling

Lurer du på om prosjektet deres har automatiske utbetalinger eller ikke? Logg inn på Mitt nettsted og sjekk i avtalen dere har tegnet med oss.

For prosjekter som ikke har automatisk utbetaling, skal utbetalingen som hovedregel skje på grunnlag av faktura dere sender til Forskningsrådet. Fakturaer utbetales fortløpende så snart de er godkjente av oss. All informasjon om dette finner du i avtalen.