Gjør fakturering elektronisk via EHF

EHF er statens standardformat for elektronisk fakturering. Som statlig virksomhet er Forskningsrådet etter digitaliseringsrundskrivet pålagt å heldigitalisere håndteringen av fakturaer og kreditnotaer.

Leverandører som sender fakturaer på papir eller pdf (ikke via EHF), får fakturaen i retur. EHF er et standard filformat som dere sender fakturaen i. De fleste som fakturerer elektronisk, bruker dette formatet.

Dersom dere ikke har tatt i bruk elektronisk faktura, anbefaler vi at du tar kontakt med leverandøren av ditt fakturerings- eller økonomisystem. Du kan også følge denne lenken og få en oversikt over fakturaportaler/leverandører som kan hjelpe til med å levere fakturaer i dette formatet. Merk at oversikten også inkluderer de fleste banker i Norge.

Faktura må inneholde disse opplysningene

  • Bestillingsnummer/ordrenummer for den aktuelle bestillingen, eller
  • Prosjektnummer på fakturaer som gjelder forskningsprosjekter med finansiering fra Forskningsrådet, eller
  • Initialer til kontaktperson i Forskningsrådet
  • Organisasjonsnummer til Forskningsrådet er 970141669

Purring på tilskudd: Det skal ikke sendes purring på ikke-mottatt tilskudd fra Forskningsrådet (jfr. kontrakt). Ta i stedet kontakt med saksbehandler for prosjektet.