Send faktura elektronisk til Forskningsrådet

EHF er statens standardformat for elektronisk fakturering. Som statlig virksomhet er Forskningsrådet etter digitaliseringsrundskrivet pålagt å heldigitalisere håndteringen av fakturaer og kreditnotaer.

Leverandører som sender fakturaer på papir eller pdf (ikke via EHF), får fakturaen i retur. EHF er et standard filformat som dere sender fakturaen i. De fleste som fakturerer elektronisk, bruker dette formatet.

Dersom dere ikke har tatt i bruk elektronisk faktura, anbefaler vi at du tar kontakt med leverandøren av ditt fakturerings- eller økonomisystem. Du kan også følge denne lenken og få en oversikt over fakturaportaler/leverandører som kan hjelpe til med å levere fakturaer i dette formatet. Merk at oversikten også inkluderer de fleste banker i Norge.

Dersom du trenger å sende et mindre antall fakturaer til Forskningsrådet, kan du benytte deg av denne fakturaportalen for å sende oss elektronisk faktura.

Faktura må inneholde en av disse opplysningene

  • Bestillingsnummer/ordrenummer for den aktuelle bestillingen
  • Prosjektnummer på fakturaer som gjelder forskningsprosjekter med finansiering fra Forskningsrådet
  • Initialer til kontaktperson i Forskningsrådet

Vår fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 970141669

Utenlandske leverandører må benytte formatet PEPPOL BIS. Landkode 0192 må stå foran vårt organisasjonsnummer, slik 0192:970141669 (dette er vårt participent id).

Dersom en EHF-faktura blir returnert er det på grunn av oppgitte referanser er ugyldige. Ta kontakt med den personen som dere har vært i kontakt med tidligere i Forskningsrådet og korriger etterpå direkte fakturaen med riktige referanser.

Purring på tilskudd: Det skal ikke sendes purring på ikke-mottatt tilskudd fra Forskningsrådet (jfr. kontrakt). Ta i stedet kontakt med saksbehandler for prosjektet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 02:32 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.