Send faktura elektronisk til Forskningsrådet

EHF er statens standardformat for elektronisk fakturering. Som statlig virksomhet er Forskningsrådet etter digitaliseringsrundskrivet pålagt å heldigitalisere håndteringen av fakturaer og kreditnotaer.

Leverandører som sender fakturaer på papir eller pdf (ikke via EHF), får fakturaen i retur. EHF er et standard filformat som dere sender fakturaen i. De fleste som fakturerer elektronisk, bruker dette formatet.

Dersom dere ikke har tatt i bruk elektronisk faktura, anbefaler vi at du tar kontakt med leverandøren av ditt fakturerings- eller økonomisystem. Du kan også følge denne lenken og få en oversikt over fakturaportaler/leverandører som kan hjelpe til med å levere fakturaer i dette formatet. Merk at oversikten også inkluderer de fleste banker i Norge.

Dersom du trenger å sende et mindre antall fakturaer til Forskningsrådet, kan du benytte deg av denne fakturaportalen for å sende oss elektronisk faktura.

Faktura må inneholde en av disse opplysningene

  • Bestillingsnummer/ordrenummer for den aktuelle bestillingen
  • Prosjektnummer på fakturaer som gjelder forskningsprosjekter med finansiering fra Forskningsrådet
  • Initialer til kontaktperson i Forskningsrådet

Vår fakturaadresse er vårt organisasjonsnummer: 970141669

Utenlandske leverandører må benytte formatet PEPPOL BIS. Landkode 0192 må stå foran vårt organisasjonsnummer, slik 0192:970141669 (dette er vårt participent id).

Dersom en EHF-faktura blir returnert er det på grunn av oppgitte referanser er ugyldige. Ta kontakt med den personen som dere har vært i kontakt med tidligere i Forskningsrådet og korriger etterpå direkte fakturaen med riktige referanser.

Purring på tilskudd: Det skal ikke sendes purring på ikke-mottatt tilskudd fra Forskningsrådet (jfr. kontrakt). Ta i stedet kontakt med saksbehandler for prosjektet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.