Bodø løser flyplass-utfordringer med H2020-midler

Bodø skal bli best på gjenbruk, med hjelp fra EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Flyplassen i Bodø skal flyttes og gi rom for å bygge en helt ny bydel. En stor utfordring er å bli kvitt forurensede jordmasser på det tidligere flyplassområdet.

For å få løst utfordringen søkte Bodø om forskningsmidler fra EU. Sammen med partnere fra seks europeiske land fikk Bodø midler til CityLoops-prosjektet.

Nytt simuleringsverktøy

Prosjektet skal bidra til å finne løsninger for å gjenbruke de forurensede jordmassene, og skal også bidra til å skape et marked for gjenbruk av byggematerialer og jord. Flere innovative verktøy skal brukes for å involvere innbyggerne i planleggingsprosessen. Blant annet et helt nytt simuleringsverktøy som vil vise planlagte endringer og involvere innbyggerne i planleggingen.

- Bodø kommune står overfor enorme oppgaver når vi skal bygge en ny bydel fra grunnen, og ikke minst rydde opp etter flyplassen som har vært der tidligere. Derfor har vi gått ut i Europa og søkt de klokeste hodene og beste partnerne til å hjelpe oss. Det er viktig i det vi nå skal i gang med, sier Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder for Smart Bodø.

Vi har også fått kjempestøtte fra Forskningsrådet.

Bahr Simonsen

Gå i gang tidlig!

- Vårt fremste tips er å gå i gang med å søke partnere tidlig. De rette partnerne og et regionalt samarbeid har vært vårt største suksesskriterium, understreker Bahr Simonsen.

Bahr Simonsen sier at de har bygget på smartspesialiseringsstrategien til Nordland fylkeskommune og at de har fått god støtte fra EU-nettverk Nordland, som Forskningsrådet har vært med å finansiere. – Vi har også fått kjempestøtte fra Forskningsrådet, fremhever Bahr Simonsen.

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 er opptatt av at forskning og innovasjon skal løse samfunnsutfordringer. For å få til dette må samfunnsaktørene involveres. I mange utlysinger krever derfor EU at offentlige aktører skal være med i prosjektene.

EU-prosjekter gir nye perspektiver og muligheter til å bli en mer innovativ offentlig aktør.

Vil du vite mer om EU-midler og Horisont 2020?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.