Høringer

Levering av innspill fra innspillsmøter om samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr

Takk for at du ga innspill på et av de seks innspillsmøtene for samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr. Vi vil gjerne at du legger inn innspillet du ga i møtet her. Vi ønsker at du i størst mulig grad gjengir innspillet slik du ga det muntlig. Du hadde 3 minutter til rådighet. Normalt sett blir det totalt sett mellom 300 og 500 ord. Det er innspil...

 • Høringssvar: 73

Levering av innspill fra innspillsmøter om samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr

 • Høringssvar: 73

Takk for at du ga innspill på et av de seks innspillsmøtene for samfunnsoppdraget på bærekraftig fôr. Vi vil gjerne at du legger inn innspillet du ga i møtet her. Vi ønsker at du i størst mulig grad gjengir innspillet slik du ga det muntlig. Du hadde 3 minutter til rådighet. Normalt sett blir det totalt sett mellom 300 og 500 ord. Det er innspil...

Svarfrist: 10.11.2023

Forslag til retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid

Målgruppen for retningslinjene er universiteter, høyskoler, samt instituttsektoren og andre institusjoner med internasjonalt samarbeid om forskning, innovasjon og høyere utdanning. Mange av anbefalingene vil også være relevante for helseforetakene og norske bedrifter. Vi ønsker med dette å invitere kunnskapsinstitusjoner, interesseorganisasjoner...

 • Høringssvar: 22

Forslag til retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid

 • Høringssvar: 22

Målgruppen for retningslinjene er universiteter, høyskoler, samt instituttsektoren og andre institusjoner med internasjonalt samarbeid om forskning, innovasjon og høyere utdanning. Mange av anbefalingene vil også være relevante for helseforetakene og norske bedrifter. Vi ønsker med dette å invitere kunnskapsinstitusjoner, interesseorganisasjoner...

Svarfrist: 11.04.2023

Høring om plan for rekruttering og tidlig karriere

Forskningsrådet har utarbeidet et utkast til plan for rekruttering og tidlig karriere. Forskningsrådets strategi tydeliggjør behovet for forskerrekruttering og virkemidler for å stimulere institusjonenes arbeid med forskerrekruttering og karriereutvikling. God forskerrekruttering er sentralt både for et velfungerende forskningssystem og for å få...

 • Høringssvar: 9

Høring om plan for rekruttering og tidlig karriere

 • Høringssvar: 9

Forskningsrådet har utarbeidet et utkast til plan for rekruttering og tidlig karriere. Forskningsrådets strategi tydeliggjør behovet for forskerrekruttering og virkemidler for å stimulere institusjonenes arbeid med forskerrekruttering og karriereutvikling. God forskerrekruttering er sentralt både for et velfungerende forskningssystem og for å få...

Svarfrist: 05.12.2022

Innspill til nytt norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Forskningsrådet skal utarbeide nytt veikart for forskningsinfrastruktur og inviterer til deltakelse i prosessen. Vi ber om skriftlige innspill om forskningens framtidige behov for forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet slik dette er definert i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur. Dere i forskningsmiljøene har verdifull innsikt o...

 • Høringssvar: 45

Innspill til nytt norsk veikart for forskningsinfrastruktur

 • Høringssvar: 45

Forskningsrådet skal utarbeide nytt veikart for forskningsinfrastruktur og inviterer til deltakelse i prosessen. Vi ber om skriftlige innspill om forskningens framtidige behov for forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet slik dette er definert i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur. Dere i forskningsmiljøene har verdifull innsikt o...

Svarfrist: 30.09.2022

Høring om utlysning om EØS-rett

Forskningsrådet planlegger en utlysning på juridisk forskning våren 2022. Utlysningen er en oppfølging av dialog med Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet høsten 2021, statsbudsjettet for Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet for 2022, NOU 2020:9:...

 • Høringssvar: 5

Høring om utlysning om EØS-rett

 • Høringssvar: 5

Forskningsrådet planlegger en utlysning på juridisk forskning våren 2022. Utlysningen er en oppfølging av dialog med Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet høsten 2021, statsbudsjettet for Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet for 2022, NOU 2020:9:...

Svarfrist: 04.03.2022

Forskningsrådet inviterer til å gi innspill på datainfrastruktur

Forskningsrådet inviterer til å gi innspill på datainfrastrukturutvalgets foreløpige anbefalinger om hvordan infrastrukturer for data best kan organiseres og finansieres. Alle som har kompetanse, erfaring og forslag til hva som skal til for å få en infrastrukturtjeneste for best mulig utnyttelse av data inviteres. For å få størst mulig påvirknin...

 • Høringssvar: 13

Forskningsrådet inviterer til å gi innspill på datainfrastruktur

 • Høringssvar: 13

Forskningsrådet inviterer til å gi innspill på datainfrastrukturutvalgets foreløpige anbefalinger om hvordan infrastrukturer for data best kan organiseres og finansieres. Alle som har kompetanse, erfaring og forslag til hva som skal til for å få en infrastrukturtjeneste for best mulig utnyttelse av data inviteres. For å få størst mulig påvirknin...

Svarfrist: 28.02.2022

Innspill til porteføljeplan for Energi, transport, lavutslipp 

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

 • Høringssvar: 38

Innspill til porteføljeplan for Energi, transport, lavutslipp 

 • Høringssvar: 38

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til porteføljeplan for Petroleum

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

 • Høringssvar: 19

Innspill til porteføljeplan for Petroleum

 • Høringssvar: 19

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til porteføljeplan for Klima og polar

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som skal danne grunnlaget for investeringer innenfor det ...

 • Høringssvar: 43

Innspill til porteføljeplan for Klima og polar

 • Høringssvar: 43

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som skal danne grunnlaget for investeringer innenfor det ...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

 • Høringssvar: 26

Innspill til porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

 • Høringssvar: 26

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til porteføljeplan Samisk

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

 • Høringssvar: 14

Innspill til porteføljeplan Samisk

 • Høringssvar: 14

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til porteføljeplan for Global utvikling og internasjonale relasjoner 

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

 • Høringssvar: 30

Innspill til porteføljeplan for Global utvikling og internasjonale relasjoner 

 • Høringssvar: 30

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til porteføljeplan Helse

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

 • Høringssvar: 48

Innspill til porteføljeplan Helse

 • Høringssvar: 48

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til porteføljeplan Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

 • Høringssvar: 45

Innspill til porteføljeplan Landbasert mat, miljø og bioressurser

 • Høringssvar: 45

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

 • Høringssvar: 34

Innspill til porteføljeplan for Velferd, kultur og samfunn

 • Høringssvar: 34

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til porteføljeplan for Hav

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

 • Høringssvar: 38

Innspill til porteføljeplan for Hav

 • Høringssvar: 38

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

 • Høringssvar: 32

Innspill til porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

 • Høringssvar: 32

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

 • Høringssvar: 35

Innspill til porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

 • Høringssvar: 35

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet et utkast til porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktu...

Svarfrist: 22.02.2022

Innspill til plan for Forskningsrådets innsats for rekruttering og tidlig karriere

Forskningsrådets strategi tydeliggjør behovet for forskerrekruttering og virkemidler for å stimulere institusjonenes arbeid med forskerrekruttering og karriereutvikling. Dette er sentralt både for et velfungerende forskningssystem og å nå viktige forskningspolitiske mål. Rekruttering bygger forskningskapasitet innenfor alle forskningsområder. Fo...

 • Høringssvar: 11

Innspill til plan for Forskningsrådets innsats for rekruttering og tidlig karriere

 • Høringssvar: 11

Forskningsrådets strategi tydeliggjør behovet for forskerrekruttering og virkemidler for å stimulere institusjonenes arbeid med forskerrekruttering og karriereutvikling. Dette er sentralt både for et velfungerende forskningssystem og å nå viktige forskningspolitiske mål. Rekruttering bygger forskningskapasitet innenfor alle forskningsområder. Fo...

Svarfrist: 06.12.2021

Innspill til porteføljeplan for livsvitenskap

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette innebærer at investeringer nå er strukturert i 16 porteføljer med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet en foreløpig porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor sitt ansvarsområde. Planene tar utgangspunkt ...

 • Høringssvar: 20

Innspill til porteføljeplan for livsvitenskap

 • Høringssvar: 20

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette innebærer at investeringer nå er strukturert i 16 porteføljer med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet en foreløpig porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor sitt ansvarsområde. Planene tar utgangspunkt ...

Svarfrist: 10.09.2021

Innspill til porteføljeplan for naturvitenskap og teknologi

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette innebærer at investeringer nå er strukturert i 16 porteføljer med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet en foreløpig porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor sitt ansvarsområde. Planene tar utgangspunkt ...

 • Høringssvar: 38

Innspill til porteføljeplan for naturvitenskap og teknologi

 • Høringssvar: 38

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette innebærer at investeringer nå er strukturert i 16 porteføljer med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet en foreløpig porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor sitt ansvarsområde. Planene tar utgangspunkt ...

Svarfrist: 10.09.2021

Innspill til porteføljeplan for humaniora og samfunnsvitenskap

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette innebærer at investeringer nå er strukturert i 16 porteføljer med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet en foreløpig porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor sitt ansvarsområde. Planene tar utgangspunkt ...

 • Høringssvar: 29

Innspill til porteføljeplan for humaniora og samfunnsvitenskap

 • Høringssvar: 29

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til porteføljestyring. Dette innebærer at investeringer nå er strukturert i 16 porteføljer med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet en foreløpig porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor sitt ansvarsområde. Planene tar utgangspunkt ...

Svarfrist: 10.09.2021

Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse, BALANSE (2012-2022)

Det nærmer seg sluttfasen for Forskningsrådets 10-årige satsning Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse, BALANSE (2012-2022) Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon (forskningsradet.no). BALANSE er en del av Forskningsrådets arbeid for et velfungerende forskningssystem. Vi ønsker derfor innspill om hvordan Fors...

 • Høringssvar: 11

Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse, BALANSE (2012-2022)

 • Høringssvar: 11

Det nærmer seg sluttfasen for Forskningsrådets 10-årige satsning Kjønnsbalanse i toppstillinger og forskningsledelse, BALANSE (2012-2022) Kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon (forskningsradet.no). BALANSE er en del av Forskningsrådets arbeid for et velfungerende forskningssystem. Vi ønsker derfor innspill om hvordan Fors...

Svarfrist: 18.06.2021

Innspill til porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet en foreløpig porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktue...

 • Høringssvar: 18

Innspill til porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

 • Høringssvar: 18

Forskningsrådet har lagt om investeringsvirksomheten fra programdrift til en helhetlig porteføljestyringsmodell. Dette gjør at investeringer nå er strukturert langs færre og mer samordnede områder med egne porteføljestyrer. Hvert porteføljestyre har utarbeidet en foreløpig porteføljeplan som danner grunnlaget for investeringer innenfor det aktue...

Svarfrist: 26.05.2021

Forskningsdata i et datadrevet samfunn

Åpenhet og kunnskapsdeling står i sentrum for forskning og innovasjon. Samtidig står samfunnet overfor store utfordringer som må løses blant annet for å sikre global bærekraft og utvikling av kunnskapsbasert næringsliv i Norge. Den teknologiske utviklingen de siste tiårene har ført til store endringer i hvordan forskning utføres, hvordan resulta...

 • Høringssvar: 24

Forskningsdata i et datadrevet samfunn

 • Høringssvar: 24

Åpenhet og kunnskapsdeling står i sentrum for forskning og innovasjon. Samtidig står samfunnet overfor store utfordringer som må løses blant annet for å sikre global bærekraft og utvikling av kunnskapsbasert næringsliv i Norge. Den teknologiske utviklingen de siste tiårene har ført til store endringer i hvordan forskning utføres, hvordan resulta...

Svarfrist: 15.01.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 18:15 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.