background

Innspill til nytt norsk veikart for forskningsinfrastruktur

Høringsnummer:

2184

Svarfrist:

30. sep. 2022

Emne:

Forskningsinfrastruktur

Publisert:

8. jun. 2022

30. sep. 2022

Om høringen

Forskningsrådet skal utarbeide nytt veikart for forskningsinfrastruktur og inviterer til deltakelse i prosessen. Vi ber om skriftlige innspill om forskningens framtidige behov for forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet slik dette er definert i Nasjonal strategi for forskningsinfrastruktur.

Dere i forskningsmiljøene har verdifull innsikt om udekkede behov for forskningsinfrastruktur. Dette vil hjelpe oss med å utforme et veikart som på best mulig måte synliggjør framtidige behov for ny eller oppgradert nasjonal infrastruktur innenfor høyt prioriterte forskningsområder for Norge.

Innspillene vil bli offentliggjort fortløpende.

Høringssvar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.