Vi trenger en samlet innsats med deltakelse fra alle; frivillig sektor, næringsliv, offentlig sektor og forskning for å få mange flere barn og unge ut av utenforskap

Høringsnummer:

2734

Svarfrist:

09. okt 2023

Emne:

Samfunnsoppdrag

Publisert:

04. sep 2023

09. okt 2023

Om høringen

Ungt utenforskap er en stor floke, som har store kostnader både for den enkelte og for samfunnet. Mellom 70 000 og 97 000 (8,4%) unge i aldersgruppen 15-29 står utenfor arbeid, utdanning og opplæring (2021). Derfor har regjeringen for første gang lansert et målrettet samfunnsoppdrag for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Målrettede samfunnsoppdrag handler om store, dristige og målbare satsinger som er rettet mot å løse store og komplekse samfunnsutfordringer som klima eller utenforskap.  

Frem til februar 2024 jobber en gruppe med representanter fra ulike sektorer med forslag til organisering og konkrete mål for samfunnsoppdraget. Samfunnsoppdraget skal igangsettes i løpet av 2024.     

Det skal være et utviklingsorientert arbeid som bygger på kunnskap vi har og med mål om å skape noe nytt på et komplekst område. Det legges opp til bred involvering.   

I november og desember blir det nye muligheter for å gi innspill. Les mer om samfunnsoppdraget for inkludering av flere barn og unge her: Utformingsfase: Inkludering av barn og unge (forskningsradet.no)  


Kontaktperson
Rita Bergersen rb@forskningsradet.no

Høringssvar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. november 2023, 18:29 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.