Policy for åpen forskning

Forskningsrådet er en pådriver for å gjøre forskning så åpen som mulig. Vår policy for åpen forskning omfatter åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og folkeforskning.

Policyen har som mål å bidra til et velfungerende forskningssystem, en bærekraftig samfunnsutvikling og å styrke tilliten til forskningen. Gjennom policyen tar vi et helhetlig grep om arbeidet med åpen forskning og innovasjon. Policyen avklarer hva Forskningsrådet skal gjøre og hva vi skal gjøre i samarbeid med andre institusjoner for å stimulere til mer åpen forskning i det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

For å få til god forankring i sektoren har vi hatt to innspillsrunder. Policyen ble lansert i januar 2020.

Den siste innspillsrunden hadde frist 27. september 2019. Innspillene finner du her:

Første innspillsrunde hadde frist i februar 2019. Innspillene finner du her:

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 21.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.