Policy for åpen forskning

Forskningsrådet er en pådriver for å gjøre forskning så åpen som mulig. Vår policy for åpen forskning omfatter åpne forskningsprosesser, åpen innovasjon og involvering og folkeforskning.

Policyen har som mål å bidra til et velfungerende forskningssystem, en bærekraftig samfunnsutvikling og å styrke tilliten til forskningen. Gjennom policyen tar vi et helhetlig grep om arbeidet med åpen forskning og innovasjon. Policyen avklarer hva Forskningsrådet skal gjøre og hva vi skal gjøre i samarbeid med andre institusjoner for å stimulere til mer åpen forskning i det norske forsknings- og innovasjonssystemet.

For å få til god forankring i sektoren har vi hatt to innspillsrunder. Policyen ble lansert i januar 2020.

Den siste innspillsrunden hadde frist 27. september 2019. Innspillene finner du her:

Første innspillsrunde hadde frist i februar 2019. Innspillene finner du her:

Om medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker

For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.