Arrangementer

15
mai
Gjennomført

Avanserte produksjonsprosesser
Energi
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Forskningsorganisasjon
15
mai
Gjennomført

Havet skal gi oss store verdier i årene som kommer, i form av bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og gode produkter. Bli med på en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
IKT
Klima
15
mai
Gjennomført

Forskningsorganisasjon
Klima
Marin
Maritim
15
mai
Gjennomført

Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Miljøteknologi
14
mai
Gjennomført

Bioøkonomi
Energi
Forskningsorganisasjon
Klima
14
mai
15
mai
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et todagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
8
mai
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer EU-rådgivere og NCP-er til årlig samling på Lysaker 8. mai 2019.

7
mai
Gjennomført

Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Marin
Maritim
6
mai
Gjennomført

MSCA Individual Fellowships (IF) støtter de beste og mest lovende forskere i starten av karrieren

Forskningsorganisasjon
3
mai
Gjennomført

Forskningsrådet setter fokus på det Europeiske Forskningsrådets (ERC) Synergy Grants (SyG).

Forskningsorganisasjon
25
apr
Gjennomført

Forskningsrådet vil sammen med NTNU hjelpe deg med å sende en konkurransedyktig søknad til ERC og inviterer til workshop. På workshopen vil du få viktig informasjon om hvordan skrive en best mulig søknad.

Forskningsorganisasjon
24
apr
25
apr
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
24
apr
Gjennomført

Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting eller Consolidator Grant søknad.

Forskningsorganisasjon
20
mar
Gjennomført

Vi har fått kniven på strupen. FNs klimarapport viser at vi er i ferd med å nå klodens tålegrense. Vi har kunnskap. Vi har teknologi. Vi har ressurser. Hvordan omsetter vi det i praksis til beste for naturen, samfunnet og næringslivet?

Bioteknologi
Bioøkonomi
Energi
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
7
mar
Gjennomført

Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?