Arrangementer

18
sep
Gjennomført

Mangfald skapar lønsemd og aukar kreativitet, men korleis skapar ein mangfald? Rekruttering og kultur for yrkesval blir sett på dagsorden i Sogndal 18. september.

Avanserte produksjonsprosesser
Bransjer og næringer
Digitalisering
IKT
18
sep
Gjennomført

Møtet gir oppdatert informasjon om Marie Sklodowska-Curie actions populære forskerutdanningsnettverk, ITN, og råd fra forskere som har lyktes med å vinne frem i den harde konkurransen.

Forskningsorganisasjon
17
sep
Gjennomført

Vi ønsker deg velkommen til nasjonal åpning av Forskningsdagene 2019, Norges største forskningsfestival. Temaet for årets festival er miljø, og åpningsarrangementet skal handle om dilemmaer som folk flest møter, eller vil møte, innen klima- og miljøspørsmål i årene fremover.

Bioteknologi
Bioøkonomi
Elever og lærere
Energi
16
sep
17
sep
Gjennomført

Arrangementet er i tilknytning til utlysninger med frist høsten 2019 og våren 2020 og temaet er kunstig intelligens og helse.

Avanserte produksjonsprosesser
Bedre helse og helsetjenester
Bransjer og næringer
Digitalisering
13
sep
Gjennomført

Vi tilbyr en gjennomgang av Horisont 2020 siste utlysning av IKT-midler og gir råd og tips om hvordan din virksomhet kan finne relevante emner å søke på.

Forskningsorganisasjon
IKT
Næringsliv
Offentlig sektor
12
sep
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med National Centre for Research and Development(NCBR) et informasjonsmøte om de kommende utlysningene for polsk-norske forskningsprosjekter: POLNOR, POLNOR CCS og IdeaLab "Cities for the Future".

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
12
sep
Gjennomført

Kurs i Oslo: Dette kurset gjennomgår hva som inngår i en konsortieavtale for samarbeidsprosjekter i Horisont 2020. Du får også et innblikk i ulike kontraktsmodeller og maler.

Forskningsorganisasjon
11
sep
Gjennomført

Mangfald skapar lønsemd og aukar kreativitet, men korleis skapar ein mangfald? Rekruttering og kultur for yrkesval blir sett på dagsorden i Førde 11. september.

Avanserte produksjonsprosesser
Bransjer og næringer
Digitalisering
IKT
11
sep
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
10
sep
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
10
sep
11
sep
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
10
sep
12
sep
Gjennomført

Kurs i Horten kun for ansatte i Kongsberg Gruppen: Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
4
sep
Gjennomført

Forskningsrådet holder infomasjonsmøte med tema Gender i Horisont. Møtet holdes etter Sean McCharthys infomøte om Horisont Europa i Moser samme dag.

Forskningsorganisasjon
Internasjonalisering
4
sep
Gjennomført

Gjør deg klar til Horisont Europa. Kom til Forskningsrådet 4. september og få informasjon om Horisont Europa, rammeprogrammet som starter i 2021 og avløser Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
4
sep
Gjennomført

Hva sier forskningen om ekstremisme og radikalisering? Hvilken betydning har mediene? Hvilke trender ser vi innen høyreekstrem terrorisme og vold?

29
aug
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med NTNU en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
27
aug
Gjennomført

Seminaret presenterer 6 anbefalinger og 6 tiltak som prosjekter med midler fra BALANSE rapporterer har en klar positiv effekt på kjønnsbalanse og likestilling.

Forskningsorganisasjon
26
aug
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Universitetet i Bergen en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
22
aug
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til webinar om hvordan søke støtte til Innovasjonsprosjekter i næringslivet. Vi utlyser 1,2 milliard kroner som skal bidra til nye innovasjoner og styrke norsk næringsliv i fremtiden. Et innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU).

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
21
aug
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Globale utfordringer
IKT
Miljøteknologi
Næringsliv
21
aug
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
20
aug
23
aug
Gjennomført

Forskningsrådet og 13 andre FoU-institusjoner inviterer til Forskningstorg på havbruksmessen Aqua Nor i Trondheim 20.-23. august.

Bioøkonomi
Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
20
aug
Gjennomført

Norges Forskningsråd arrangerer i samarbeid med Universitetet i Oslo en "ERC lesedag" for forskere som planlegger en Starting grant-søknad høsten 2019 eller Consolidator grant-søknad våren 2020.

Forskningsorganisasjon
15
aug
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Globale utfordringer
IKT
Miljøteknologi
Næringsliv
14
aug
Gjennomført

I denne paneldebatten vil forskere, næringslivsledere og stortingspolitikere diskutere om Norge tenger et nytt klimaforlik for å oppnå våre klimamål.

Elever og lærere
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Klima
14
aug
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

Globale utfordringer
IKT
Miljøteknologi
Næringsliv
13
aug
Gjennomført

Under Arendalsuka inviterer Forskningsrådet til samtale om hvordan klimaendringene vil arte seg på Svalbard, og hvilke muligheter og begrensninger dette vil skape.

Elever og lærere
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Klima
27
jun
28
jun
Gjennomført

Forskningsrådet tilbyr et to-dagers kurs for de som ønsker å få det fulle bildet av retningslinjene for Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilpasse disse til regnskapssystemet, fra budsjettering via intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
26
jun
Gjennomført

Norges forskningsråd inviterer til lansering av rapporten Lange spor i velferdsforskningen. Rapporten oppsummerer resultater, virkninger og effekter av Forskningsrådets forskningsinnsats på velferdsfeltet fra 2000 – 2014.

19
jun
Gjennomført

Prosjektverksted passer for bedrifter eller offentlige aktører og samarbeidende forskere som har en ide som kan bli et forskningsbasert innovasjonsprosjekt, og har planer om å søke støtte til dette.

19
jun
Gjennomført

Norges forskningsråd vil sammen med Universitetet i Bergen arrangere et skrivekurs for forskere som planlegger å søke ERC Starting eller Consolidator Grant.

Forskningsorganisasjon
19
jun
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

18
jun
Gjennomført

Informasjonsmøtet gir alle som er interesserte i forskningssamarbeid gjennom EØS-midlene en oppdatering om kommende utlysninger, formidle erfaringer og resultater fra tidligere utlysninger og svare på spørsmål

18
jun
19
jun
Gjennomført

Forskningsrådet og Elkem tilbyr et to-dagers kurs for de som ønsker å få det fulle bildet av retningslinjene for Horizon 2020 Financial Rules, og hvordan tilpasse disse til regnskapssystemet, fra budsjettering via intern økonomistyring til kostnadsrapportering til EU.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
17
jun
Gjennomført

Forskningsrådet og Innovasjon Norge inviterer potensielle søkere og samarbeidspartnere til informasjonsmøte om Pilot-T-utlysningen.

IKT
Næringsliv
Transport og mobilitet
12
jun
Gjennomført

På webinaret informerer vi om utlysningen og gir generell informasjon om innovasjonsprosjekt.

Offentlig sektor
12
jun
Gjennomført

Konferansen vil rette søkelys på hvordan vi bygger partnerskap internasjonalt for å styrke utdanning, forskning og innovasjon og ruste oss til å møte samfunnets utfordringer.

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
12
jun
Gjennomført

Et arrangement for aktører med interesse for bioøkonomi og lavutslipp som arena for verdiskaping. Bedre utnyttelse av fornybare biologiske ressurser er viktig for ny vekst og et grønt skifte i norsk økonomi. Bli med på en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Avanserte produksjonsprosesser
Bioøkonomi
Energi
Forskningsorganisasjon
11
jun
Gjennomført

Et arrangement for virksomheter innenfor bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, aktører som samhandler med næringen, eller aktører som er interessert i forskning og innovasjon i og for næringene, som vil ha inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter i sin bransje.

Avanserte produksjonsprosesser
Energi
Forskningsorganisasjon
IKT
6
jun
Gjennomført

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Forskningsorganisasjon
5
jun
Gjennomført

Forskningsrådet vil sammen med Universitetet i Oslo hjelpe deg med å sende en konkurransedyktig søknad til ERC og inviterer til workshop. På workshopen vil du få viktig informasjon om hvordan skrive en best mulig søknad.

Forskningsorganisasjon
5
jun
Gjennomført

Forskingsrådets petroleumskonferanse handler i år om petroleumsforskning og bærekraft. Vi ønsker denne gang å rette oppmerksomheten på petroleum i et bærekraftperspektiv ved å relatere petroleumsforskning og teknologiutvikling til FNs bærekraftmål.

Avanserte produksjonsprosesser
Energi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
4
jun
Gjennomført

Denne workshopen retter seg mot kommunal sektor, og vil gi gode eksempler på merverdien av offentlig sektors deltakelse i Horisont 2020 og andre EU-program.

Forskningsorganisasjon
Offentlig sektor
4
jun
5
jun
Gjennomført

Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått.

Forskningsorganisasjon
4
jun
Gjennomført

Forskningsrådet og Universitetet i Oslo inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting Grant søknad.

Forskningsorganisasjon
3
jun
5
jun
Gjennomført

Dette er det ultimate kurset for deg som er interessert i å få full og detaljert oversikt over alle finansielle sider ved Horisont 2020, fra budsjettering, rapportering av kostnader og til prosjektrevisjoner i regi av Europakommisjonen.

Forskningsorganisasjon
29
mai
Gjennomført

Forskningsrådet med gode samarbeidspartnere ønsker deg velkommen til en dag med inspirasjon og dialog om forskning og innovasjon i maritime og marine næringer. Du får informasjon om muligheter for å få finansiert innovasjonsprosjekter, og du vil få smakebiter fra bedrifter som har fått resultater av å tenke i nye baner.

Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Klima
29
mai
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
28
mai
Gjennomført

Forskningsrådet arrangerer informasjonsseminar om neste års finansieringsmuligheter i Horisont 2020 og BBI-JU (Biobased Industries-programmet).

Avanserte produksjonsprosesser
Bioteknologi
Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
28
mai
Gjennomført

Avanserte produksjonsprosesser
Energi
Forskningsorganisasjon
IKT
28
mai
Gjennomført

Har du planer om å skrive en prosjektsøknad til Horisont 2020? Eller er du en EU-rådgiver som trenger å kjenne til hvordan man skriver gode søknader til Horisont 2020?

Forskningsorganisasjon
28
mai
29
mai
Gjennomført

Forskningsrådet og Norner Research tilbyr et to-dagerskurs med praktisk trening i å skrive prosjektforslag til Horisont 2020. Kurset tar spesielt for seg de tre prosjekttypene Innovation Action (IA), Research and Innovation Action (RIA) og Coordinating and Support Action (CSA).

Forskningsorganisasjon
28
mai
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til Prosjektverksted, et tilbud til bedrifter og offentlige aktører som vil lære mer om å strukturere forsknings- og innovasjonsprosjekter.

27
mai
Gjennomført

Webinaret vil gi generell informasjon om søknadstypen "Innovasjonsprosjekt", samt informere om hva som er endret i forhold til tidligere. Webinaret er er spesielt rettet mot våre søkere fra næringsliv, og deres partnere.

22
mai
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen.

Bedre helse og helsetjenester
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Forskningsorganisasjon
Mat
21
mai
Gjennomført

Energiforskningskonferansen for 2019 sparkes i gang den 21. mai på Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo. Vi presenterer ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

Avanserte produksjonsprosesser
Energi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
20
mai
Gjennomført

Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Klima
Marin
20
mai
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer til frokostseminar for å presentere og diskutere rapporten "Behov for en mer ambisiøs forsknings- og innovasjonspolitikk".

Forskningsorganisasjon
Næringsliv
Offentlig sektor
15
mai
Gjennomført

Avanserte produksjonsprosesser
Energi
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
Forskningsorganisasjon
15
mai
Gjennomført

Havet skal gi oss store verdier i årene som kommer, i form av bærekraftige og lønnsomme arbeidsplasser og gode produkter. Bli med på en dag med inspirasjon og informasjon om muligheter for finansiering til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
IKT
Klima
15
mai
Gjennomført

Forskningsorganisasjon
Klima
Marin
Maritim
15
mai
Gjennomført

Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Globale utfordringer
Miljøteknologi
14
mai
Gjennomført

Bioøkonomi
Energi
Forskningsorganisasjon
Klima
8
mai
Gjennomført

Forskningsrådet inviterer EU-rådgivere og NCP-er til årlig samling på Lysaker 8. mai 2019.

7
mai
Gjennomført

Bioøkonomi
Forskningsorganisasjon
Marin
Maritim
6
mai
Gjennomført

MSCA Individual Fellowships (IF) støtter de beste og mest lovende forskere i starten av karrieren

Forskningsorganisasjon
3
mai
Gjennomført

Forskningsrådet setter fokus på det Europeiske Forskningsrådets (ERC) Synergy Grants (SyG).

Forskningsorganisasjon
25
apr
Gjennomført

Forskningsrådet vil sammen med NTNU hjelpe deg med å sende en konkurransedyktig søknad til ERC og inviterer til workshop. På workshopen vil du få viktig informasjon om hvordan skrive en best mulig søknad.

Forskningsorganisasjon
24
apr
25
apr
Gjennomført

Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Forskningsorganisasjon
24
apr
Gjennomført

Forskningsrådet og NTNU inviterer forskere til kurs i å skrive en ERC Starting eller Consolidator Grant søknad.

Forskningsorganisasjon
20
mar
Gjennomført

Vi har fått kniven på strupen. FNs klimarapport viser at vi er i ferd med å nå klodens tålegrense. Vi har kunnskap. Vi har teknologi. Vi har ressurser. Hvordan omsetter vi det i praksis til beste for naturen, samfunnet og næringslivet?

Bioteknologi
Bioøkonomi
Energi
Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor
7
mar
Gjennomført

Hva vil vi med den næringsrettede forskningen, og hvordan får vi det til?