Arrangementer

Kurs

C.4 - Master of Project Management and Financial Reporting in Horizon 2020 & Horizon Europe

C.4 (nivå 4, kurs for viderekomne og avanserte): Master of Project Management and Financial Reporting in Horizon 2020 & Horizon Europe er et 3-dagers praksistungt kurs som vil hjelpe deg med å få en omfattende forståelse av prosjektledelse, rapporteringsprotokoller og beregning av personalkostnader under Horisont Europa og Horisont 2020 og praktiske anvendelse i den daglige driften. I løpet av det 3-dagers programmet vil du lære alt om prosjektledelsesoppgaver og få en grundig forståelse av reglene og rapportering på personalkostnader i Horisont Europa og Horisont 2020.

Kurs

C.4 - Master of Project Management and Financial Reporting in Horizon 2020 & Horizon Europe

C.4 (nivå 4, kurs for viderekomne og avanserte): Master of Project Management and Financial Reporting in Horizon 2020 & Horizon Europe er et 3-dagers praksistungt kurs som vil hjelpe deg med å få en omfattende forståelse av prosjektledelse, rapporteringsprotokoller og beregning av personalkostnader under Horisont Europa og Horisont 2020 og praktiske anvendelse i den daglige driften. I løpet av det 3-dagers programmet vil du lære alt om prosjektledelsesoppgaver og få en grundig forståelse av reglene og rapportering på personalkostnader i Horisont Europa og Horisont 2020.

05. des – 07. des
Møte

Søknadslesedag for klyngje 2 i Horisont Europa

Forskingsrådet arrangerer søknadslesedag for forskarar som planlegg ein søknad til klyngje 2 i Horisont Europa (kultur, kreativitet og inkluderande samfunn).  

Møte

Søknadslesedag for klyngje 2 i Horisont Europa

Forskingsrådet arrangerer søknadslesedag for forskarar som planlegg ein søknad til klyngje 2 i Horisont Europa (kultur, kreativitet og inkluderande samfunn).  

06. des
Kurs

B.2 - Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact

B. 2 (nivå 2, for vidarekomne): Kurset gir ein introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emne og utlysingar, søknadsprosess, kva som kjenneteiknar søknader til Horisont Europa, dei ulike prosjekttypane, og dessutan søknadsførebuing). I løpet av kurset vil vi gå gjennom søknadsprosessen frå ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom ei praktisk øving.

Kurs

B.2 - Horizon Europe Proposal Writing Focus: Impact

B. 2 (nivå 2, for vidarekomne): Kurset gir ein introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emne og utlysingar, søknadsprosess, kva som kjenneteiknar søknader til Horisont Europa, dei ulike prosjekttypane, og dessutan søknadsførebuing). I løpet av kurset vil vi gå gjennom søknadsprosessen frå ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom ei praktisk øving.

12. des – 13. des
Webinar

Lansering av Strategi for vitskapleg publisering etter 2024

I samband med lanseringa av Strategi for vitskapleg publisering etter 2024 inviterer vi til eit digitalt webinar, der ulike innleiarar vil kommentere tilrådingane og vegen vidare, sett frå perspektivet sitt.

Webinar

Lansering av Strategi for vitskapleg publisering etter 2024

I samband med lanseringa av Strategi for vitskapleg publisering etter 2024 inviterer vi til eit digitalt webinar, der ulike innleiarar vil kommentere tilrådingane og vegen vidare, sett frå perspektivet sitt.

14. des
Møte

Open digital kafé: Horisont Europa – klyngje 5: Klima, energi og mobilitet

Bli med på open digital kafé for klyngje 5 i Horisont Europa! Den overordna drivaren for klyngje 5: klima, energi og mobilitet, er å akselerere den grøne og digitale omstillinga, og tilhøyrande transformasjon av økonomi, industri og samfunn for å oppnå klimanøytralitet i Europa innan 2050.

Møte

Open digital kafé: Horisont Europa – klyngje 5: Klima, energi og mobilitet

Bli med på open digital kafé for klyngje 5 i Horisont Europa! Den overordna drivaren for klyngje 5: klima, energi og mobilitet, er å akselerere den grøne og digitale omstillinga, og tilhøyrande transformasjon av økonomi, industri og samfunn for å oppnå klimanøytralitet i Europa innan 2050.

14. des
Seminar

Korleis får vi til ei vellykka implementering av samfunnsoppdrag på klimatilpassing i Noreg?

Vi inviterer til to inspirerande dagar om EU sitt samfunnsoppdrag om klimatilpassing. Norske kommunar, fylkeskommunar, forskingsmiljø og bedrifter deltek i dette samfunnsoppdraget. Saman deler vi kunnskap og verktøy. Du vil også lære meir om samspelet mellom samfunnsoppdraget og nasjonale satsingar på klimatilpassing.

Seminar

Korleis får vi til ei vellykka implementering av samfunnsoppdrag på klimatilpassing i Noreg?

Vi inviterer til to inspirerande dagar om EU sitt samfunnsoppdrag om klimatilpassing. Norske kommunar, fylkeskommunar, forskingsmiljø og bedrifter deltek i dette samfunnsoppdraget. Saman deler vi kunnskap og verktøy. Du vil også lære meir om samspelet mellom samfunnsoppdraget og nasjonale satsingar på klimatilpassing.

11. jan 2024 – 12. jan 2024
Møte

Open digital kafé: Horisont Europa – klyngje 5: Klima, energi og mobilitet

Bli med på open digital kafé for klyngje 5 i Horisont Europa! Den overordna drivaren for klyngje 5: klima, energi og mobilitet, er å akselerere den grøne og digitale omstillinga, og tilhøyrande transformasjon av økonomi, industri og samfunn for å oppnå klimanøytralitet i Europa innan 2050.

Møte

Open digital kafé: Horisont Europa – klyngje 5: Klima, energi og mobilitet

Bli med på open digital kafé for klyngje 5 i Horisont Europa! Den overordna drivaren for klyngje 5: klima, energi og mobilitet, er å akselerere den grøne og digitale omstillinga, og tilhøyrande transformasjon av økonomi, industri og samfunn for å oppnå klimanøytralitet i Europa innan 2050.

19. jan 2024
Webinar

Søkjarwebinar om mars-fristane for forskarar

Vi svarar på spørsmål om Forskarprosjekt for fornying, Forskarprosjekt for tidleg karriere, Stort tverrfagleg Forskarprosjekt, kompetanseprosjekt og samarbeidsprosjekt.

Webinar

Søkjarwebinar om mars-fristane for forskarar

Vi svarar på spørsmål om Forskarprosjekt for fornying, Forskarprosjekt for tidleg karriere, Stort tverrfagleg Forskarprosjekt, kompetanseprosjekt og samarbeidsprosjekt.

25. jan 2024

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 23:38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.