Arrangementer

Søkerwebinar om utlysninger innenfor velferdstjenester og kriminalitetsforebygging

17. aug
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes og opptak blir tilgjengelig

ERC søknadslesedag på Lysaker

17. aug

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

Horisont Europa - Prosjektutvikling 1

22. aug - 26. aug
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Dette er et erfaringsbasert kurs der kursholderne deler av sin erfaring med EU prosjekter. Vi går gjennom oppbygningen av Horisont Europa og bakgrunnen for dem. I tillegg får kursdeltakere muligheten til å gjennomføre en topic-analyse som en øvelse til hvordan finne relevante utlysninger. Kursholderne går også gjennom hvordan skrive impact i EU søknader og veien videre når man først har fått et EU-prosjekt.

Datainfrastruktur for forskning og samfunn

23. aug
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

ERC søknadslesedag i Bergen

Formiddag

24. aug

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

ERC søknadslesedag i Bergen

Ettermiddag

24. aug

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

ONS – Offshore Northern Seas

29. aug - 01. sep

ONS - Offshore Northern Seas - er en utstillingsmesse, en konferanse og en festival. Vi presenterer 18 innovative bedrifter med spennende teknologier.

ERC søknadslesedag i Oslo

30. aug

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

ERC søknadslesedag i Trondheim

Formiddag

01. sep

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

ERC søknadslesedag i Trondheim

Ettermiddag

01. sep

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

A.2 - Introduction to Horizon Europe Partnership (short webinar)

05. sep
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: A.2 - Kurset gir en introduksjon av partnerskapstypene, samt å gi en liste over de 49 partnerskapene som har blitt lansert. Eksempler på prosjekter vil bidra til å skille partnerskap fra klyngeprosjekter.

B.2 - Horizon Europe Proposal Writing

06. sep - 07. sep

Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Effekter og resultater av innovasjonsprosjekter

07. sep

COVID-19: Research in the Wake of Pandemic

08. sep

I 2020 annonserte vi en hasteutlysning for COVID-19-forskning. På denne konferansen oppsummerer vi forskningens muligheter og betydning i krisetider, hva vi har lært og hva tar vi med oss videre.   

ERC søknadslesedag i Kristiansand

09. sep

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

Innspillsmøte om forskning og innovasjon for folkehelsetiltak

12. sep

Den neste Folkehelsemeldingen kommer i 2023. Forskningsrådet er bedt om å anbefale konkrete tiltak for ytterligere å fremme forskning og innovasjon om folkehelsetiltak. Forskningsrådet inviterer deg til innspillsmøte i forbindelse med dette.

A.2 - Introduction to Horizon Europe Partnership (short webinar)

15. sep
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: A.2 - Kurset gir en introduksjon av partnerskapstypene, samt å gi en liste over de 49 partnerskapene som har blitt lansert. Eksempler på prosjekter vil bidra til å skille partnerskap fra klyngeprosjekter.

A.1 - Introduction to Horizon Europe (short webinar)

15. sep
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

B.3 - Dissemination, Exploitation and Innovation in HE

15. sep

ERC søknadslesedag i Oslo

16. sep

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

A.3 - Looking for partners and joining consortia (short webinar)

19. sep
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Hvordan lete etter partnere eller et konsortium i Horisont Europa?

ERC søknadslesedag i Tromsø

Formiddag

26. sep

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

ERC søknadslesedag i Tromsø

Ettermiddag

26. sep

Norges forskningsråd arrangerer "ERC søknadslesedager" for forskere som planlegger en søknad til The European Research Council (ERC). På lesedagen vil du få mulighet til å se gjennom søknader som har fått finansiering fra ERC, for å se hvordan et vellykket ERC-prosjekt kan struktureres. Over 40 norske ERC-grantees har vært så vennlige å gi tillatelse til at vi kan gjøre søknaden deres tilgjengelig på lesedagen.

A.3 - Looking for partners and joining consortia (short webinar)

17. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Hvordan lete etter partnere eller et konsortium i Horisont Europa?

HAVBRUK 2022

19. okt - 21. okt

Møteplass for norsk havbruksnæring og en viktig arena for å formidle norsk havbruksforskning. Nå kan du sende inn abstract.

A.1 - Introduction to Horizon Europe (short webinar)

24. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: Kurset gir en introduksjon til Horisont Europa, EU's niende rammeprogram.

Horisont Europa - Prosjektutvikling 1

24. okt - 28. okt
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Dette er et erfaringsbasert kurs der kursholderne deler av sin erfaring med EU prosjekter. Vi går gjennom oppbygningen av Horisont Europa og bakgrunnen for dem. I tillegg får kursdeltakere muligheten til å gjennomføre en topic-analyse som en øvelse til hvordan finne relevante utlysninger. Kursholderne går også gjennom hvordan skrive impact i EU søknader og veien videre når man først har fått et EU-prosjekt.

Energiforskningskonferansen 2022

26. okt

Energiforskningskonferansen er Forskningsrådets store konferanse for miljøvennlig energi. Under Energiforskningskonferansen presenterer vi ferske forskningsresultater og industriens perspektiver på hvordan vi skaper morgendagens miljøvennlige energisystem.

B.3 - Dissemination, Exploitation and Innovation in HE

27. okt

Blir alt bra? Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden

10. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

På konferansen «Blir alt bra? Pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden» samler vi forskere, politikere og representanter for ungdommene selv for å fortelle og diskutere: Hva vet vi om pandemiens konsekvenser for barn og unge i Norden? Og hvilke spørsmål må vi forske mer på?

A.3 - Looking for partners and joining consortia (short webinar)

14. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

WEBINAR: Hvordan lete etter partnere eller et konsortium i Horisont Europa?

A.2 - Introduction to Horizon Europe Partnership (short webinar)

21. nov
kamera 1,5 pxArrangementet strømmes

Webinar: A.2 - Kurset gir en introduksjon av partnerskapstypene, samt å gi en liste over de 49 partnerskapene som har blitt lansert. Eksempler på prosjekter vil bidra til å skille partnerskap fra klyngeprosjekter.

C.2 - Grant Agreement/Consortium Agreement in HE

22. nov

B.3 - Dissemination, Exploitation and Innovation in HE

23. nov

B.2 - Horizon Europe Proposal Writing

24. nov - 25. nov

Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Kjønn og akademia: På vei mot BALANSE?

24. nov

Forskningsrådets BALANSE-program har i ti år finansiert ny kunnskap, læring og innovative tiltak for å fremme likestilling og kjønnsbalanse i toppstillinger ved forskningsinstitusjonene. Nå feirer vi tiårsdagen ved å oppsummere og se fremover, sammen med nobelprisvinner May-Britt Moser og en rekke andre ledende navn fra forsknings-Norge: Hva er status for likestillingen i norsk forskning i dag? Og hvor går veien videre?

B.2 - Horizon Europe Proposal Writing

08. des - 09. des

Kurset gir en introduksjon til prosjektutvikling i Horisont Europa (arbeidsprogram, emner og utlysninger, søknadsprosess, hva som kjennetegner søknader til Horisont Europa, de ulike prosjekttypene, samt søknadsforberedelse). I løpet av kurset vil vi gjennomgå søknadsprosessen fra ide til ferdig prosjektforslag, og du vil få prøve deg gjennom en praktisk øvelse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. august 2022, 23.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.