Møte

Innspelsmøte Kristiansand - Samfunnsoppdrag: Inkludering av barn og unge

Hvor:

Hotell Caledonien, Vestre Strandgate 7, Kristiansand

Passer for:

Enkeltpersonar eller representantar for organisasjonar, selskap eller liknande som ønskjer å bidra med innspel til samfunnsoppdraget for ung utanforskap.

Pris:

Gratis

Påmeldingsfrist:

20.november klokka 22.00

Om arrangementet

Mange barn og unge slit med å bli inkluderte i samfunnet. Ein av ti unge mellom 15-29 år står utanfor utdanning, arbeid og opplæring. Dette har ikkje berre store konsekvensar for den enkelte, men også for samfunnet.  

Ansvaret for å inkludere fleire barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv er fordelt over ei rekkje politikkområde, forvaltningsnivå og samfunnsaktørar. No mobiliserer regjeringa breitt for å forme ut eit målretta samfunnsoppdrag som skal føre til kunnskapsbasert politikk til det beste for barn og unge.   
  
Forskingsrådet leiar ei operativ gruppe i dette arbeidet. Gruppa inviterer no til innspelsmøter. Alle som ønskjer å bidra med innspel til samfunnsoppdraget er velkomne til å delta.    

I innspelsmøta blir det lagt til rette for diskusjon og idéutveksling, der det overordna målet er å redusere utanforskap blant barn og unge i Noreg. Både enkeltpersonar eller representantar for organisasjonar, verksemder, offentleg sektor, forsking osb. er velkomne til å delta.  

Les mer om samfunnsoppdraget Inkludering av barn og unge

Velkommen til innspelsmøte!

Innspelsmøtet blir halde i forlenginga av Levekårskonferansen.

 

Kontaktpersonar

Rita Bergersen

    SpesialrådgiverStrategi, rådgivning og samfunnsdialog

Falk Eidsvold Tøien

    RådgiverVelferd og utdanning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 7. desember 2023, 22:13 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.