Gjennomført

Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era

HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-01

Fremme overgangen til exascale High Performance Computing (HPC) infrastruktur ved å utvikle, eller oppskalere eksisterende parallelle koder som kan ivaretar HPC-brukerbehovene for vitenskapelige applikasjoner som skal løse vitenskapelige, industrielle eller samfunnsmessige utfordringer i årene fremover.

Centers of Excellence (CoE) retter seg ot vitenskapelige og industrielle applikasjoner og brukermiljøer som benytter seg av avanserte koder, eller ensembler, som tilsvarer pre-exascale arbeidsbelastninger og som kan kreve exascale-ressurser i spesifikke tilfeller. Alle CoEs bør være brukerdreven og baserer seg på "co-design" aktiviteter som sikrer at fremtidige HPC-systemer er godt egnet for applikasjonene og deres brukere (både fra akademia og industri), og kan gir en høy ytelse og skalerbare applikasjoner. CoEs bør samle eksisterende ressurser rundt i Europa, utnytte tilgjengelig kompetanse, og sikre tverrfaglighet (kombinerer applikasjonsdomene og HPC-system, programvare og algoritmeekspertise) og synergier med nasjonale/regionale programmer. CoEs bør utvide kapasitetene over hele Europa, ikke minst ved å inkludere brukermiljøer fra EU-land som for tiden utvikler deres HPC-infrastruktur og økosystem (dvs. land som per. I dag ikke ennå har vertskap for TIER-0 eller TIER-1 HPC-tungregningsinfrastruktur).

Les hele utlysningen og send søknad på nettsiden til EuroHPC Joint Undertaking.

Kontaktpersoner

Agnes Aune

    SeniorrådgiverInvestering og tilskuddsforvaltning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 10:43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.