Gjennomført

Centres of Excellence preparing applications in the Exascale era

HORIZON-EUROHPC-JU-2021-COE-01-01

Fremme overgangen til exascale High Performance Computing (HPC) infrastruktur ved å utvikle, eller oppskalere eksisterende parallelle koder som kan ivaretar HPC-brukerbehovene for vitenskapelige applikasjoner som skal løse vitenskapelige, industrielle eller samfunnsmessige utfordringer i årene fremover.

Centers of Excellence (CoE) retter seg ot vitenskapelige og industrielle applikasjoner og brukermiljøer som benytter seg av avanserte koder, eller ensembler, som tilsvarer pre-exascale arbeidsbelastninger og som kan kreve exascale-ressurser i spesifikke tilfeller. Alle CoEs bør være brukerdreven og baserer seg på "co-design" aktiviteter som sikrer at fremtidige HPC-systemer er godt egnet for applikasjonene og deres brukere (både fra akademia og industri), og kan gir en høy ytelse og skalerbare applikasjoner. CoEs bør samle eksisterende ressurser rundt i Europa, utnytte tilgjengelig kompetanse, og sikre tverrfaglighet (kombinerer applikasjonsdomene og HPC-system, programvare og algoritmeekspertise) og synergier med nasjonale/regionale programmer. CoEs bør utvide kapasitetene over hele Europa, ikke minst ved å inkludere brukermiljøer fra EU-land som for tiden utvikler deres HPC-infrastruktur og økosystem (dvs. land som per. I dag ikke ennå har vertskap for TIER-0 eller TIER-1 HPC-tungregningsinfrastruktur).

Les hele utlysningen og send søknad på nettsiden til EuroHPC Joint Undertaking.

Kontaktpersoner

Agnes Aune

    SeniorrådgiverInvestering og tilskuddsforvaltning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.