Gjennomført
Se Resultat

Pilot Helse

Oppdatering 15.11.2023: Vedtak om bevilgning forventes innen utgangen av februar.

Viktige datoer

2. aug. 2023

Åpen for søknad

13. sep. 2023

Søknadsfrist

1. jan. 2024

Tidligste tillatte prosjektstart

Februar 2024

Forventet svar på søknaden

15. aug. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

14. aug. 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Gjennom Pilot Helse finansierer vi innovasjonsløp som kan bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og til verdiskaping i norsk næringsliv, i tråd med Meld St. 18 (2018–2019) "Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester". 

Innovasjonsløpene skal være basert på behov hos pasienter, innbyggere eller i de offentlige helsetjenestene. 

 

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 871 000 000
Tildelte midler
Kr 80 000 000
Mottatte søknader
40
Innvilgede søknader
4
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Tildelt
Publisert
349558 ELOTEC ASKontaktløs, kontinuerlig og automatisk overvåkning av pusteaktivitet HelseKr 20 000 00001.02.2024
349515 HELSE FØRDE HFNorse Impact – Continuous digital care in mental healthHelseKr 20 000 00001.02.2024
349494KRISTIANSAND KOMMUNEHelsehjelppiloten: Støtte til egenomsorg og nødvendig kontakt med helsevesenet HelseKr 20 000 00001.02.2024
349522NORDLANDSSYKEHUSET HFShareIT - Samarbeidsmodell og arbeidsverktøy for en effektiv og bedre hverdag for helsepersonell og økt sikkerhet for pasienteneHelseKr 20 000 00001.02.2024

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.