Gjennomført
Se Resultat

Grønn plattform – hovedutlysning

Viktige datoer

24. mars 2021

Åpen for søknad

12. mai 2021

Søknadsfrist

1. sep. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

6. sep. 2021

Beslutning om tildeling

1. jan. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

26. apr. 2021

Vi har lagt ut en ny versjon av malen for budsjett.

26. mars 2021

Det er gjort større endringer i utlysningsteksten.

Formål

Målet med utlysningen er å gi tilskudd til helhetlige prosjekter innenfor grønn omstilling. Prosjektene skal ha et behov for et samlet offentlig tilskudd på over 50 millioner. De skal inkludere målrettet forskning, teknologiutvikling, forretningsutvikling, og de skal koble hele løpet fra kunnskapsproduksjon til implementering, kommersialisering og skalering av grønne teknologier, prosesser, produkter og tjenester.

Delmål for utlysningen er å bidra til grønn omstilling gjennom å:

  • utvikle teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som inngår i helhetlige og grønne verdikjeder
  • bedre miljøet i forhold til dagens løsninger, uten å gi negative konsekvenser for klima og miljø
  • øke omstillingstakten, konkurransekraften og verdiskapingen i næringslivet
  • øke private investeringer innenfor grønn omstilling

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Tildelte midler
Mottatte søknader
Innvilgede søknader

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 17:24 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.