Gjennomført
Se Resultat

Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horisont 2020 og Horisont Europa-prosjekter

Viktige datoer

13. okt. 2021

Åpen for søknad

24. nov. 2021

Søknadsfrist

Slutten av januar 2022

Beslutning om tildeling

1. feb. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

Viktige datoer

Formål

Målet med forsterkningsordningen er å forsterke de norske virkningene av Horisont 2020- og Horisont Europa-prosjekter. Ordningen dekker alle temaområder i disse programmene og er rettet mot norske deltakere i Horisont 2020- og Horisont Europa-prosjekter. 

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 70 600 000
Tildelte midler
Kr 24 200 000
Mottatte søknader
73
Innvilgede søknader
31
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
333042Psykologisk institutt, UiOMoBaBrain: National network for brain development and increased societal impactN/AN/A30.03.2022
333049NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNINGDigitalisering og presentasjon av informasjon om naturbaserte løsninger for forurenset overvann og veivann i by, og visning av sanntidsdataN/AN/A30.03.2022
333063NTNU FAKULTET FOR NATURVITENSKAPEnhanced impact of SisAl Pilot in NorwayN/AN/A30.03.2022
333066OSLOMET - STORBYUNIVERSITETETDigiGenN/A30.03.2022
333080UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE CAMPUS PORSGRUNNH2Konstabel - Brann og redningsetater håndterer hendelser og ulykker med hydrogenN/AN/A30.03.2022
333085NOFIMA ASBlockchain Network for the Norwegian Food IndustryN/AN/A30.03.2022
333095NORCE Miljø/Klima VESTLANDAQUACONNECT – Connecting AQUACOSM-plus to Norwegian societyN/AN/A30.03.2022
333112STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLINGCAPARDUS Extension in NorwayN/AN/A30.03.2022
333115Norwegian University of Life Sciences (NMBU)Making ICT4COP Findings Accessible and Applicable in NorwayN/AN/A30.03.2022
333129Arbeidsforskningsinstituttet AFI – OsloMet - storbyuniversitetetYouCount - Empowering youth and cocreating social innovation and policy-making through development of youth citizen social science in NorwayN/AN/A30.03.2022
333131STIFTELSEN RURALIS INSTITUTT FOR RURAL- OG REGIONALFORSKNINGKunnskap og læring fra AgriLink til aktører i kunnskaps- og innovasjonssystemet i den norske jordbrukssektoren (AKIS)N/AN/A30.03.2022
333134Implementation of pretreatment unit in Norwegian industrial manganese alloy productionSINTEF ASN/AN/A30.03.2022
333137Pre Diagnostics ASInnføring i Norge av ny blodbasert test for Alzheimers sykdomN/AN/A30.03.2022
333139SINTEF OCEAN ASDigitale og autonome maritime transportsystemerN/AN/A30.03.2022
333143SMART INNOVATION NORWAY ASToolbox for intEgrated multi-vector Energy islands in NOrway (E-NO)N/AN/A30.03.2022
333147Institutt for medisinske basalfag, UiOSupporting open sharing of FAIR Norwegian neuroscience data via the EBRAINS research infrastructureN/AN/A30.03.2022
333153VIKEN FYLKESKOMMUNEPentaHelix - bedre klimaplanerN/AN/A30.03.2022
333162Institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiOBEYOND BARCODEN/AN/A30.03.2022
333163SINTEF OCEAN ASReducing food chain GHG emissions through a Norwegian industry perspectiveN/AN/A30.03.2022
333165NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNINGNorwegian Quality Controlled Harmonization Assuring Reproducible Monitoring and assessment of plastic pollution (NORqCHARM)N/AN/A30.03.2022
333167OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET SENTER FOR VELFERDS- OG ARBEIDSLIVSFORSKNING - SIFOStrength2Food FORSTERKN/AN/A30.03.2022
333178Psykologisk instituttFormidling av funn og verktøy fra OPIOIDREWARDN/AN/A30.03.2022
333184HANDELSHØGSKOLEN VED UISPromoting RUNIN (The Role of Universities in Innovation and Regional Development) in NorwayN/AN/A30.03.2022
333197NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNINGPLAST i NOrsk LANDbrukN/AN/A30.03.2022
333198SINTEF ASNorway benefiting from Ontological Translation EnvironmentN/AN/A30.03.2022
333204NOFIMA AS AVD TROMSØFORSTERK-AQUABIOPRO-FIT. Utvidede markedsmuligheter for ingredienser og kosttilskudd basert på norske marine sidestrømmer.N/AN/A30.03.2022
333210SINTEF OCEAN ASILIAD SUPPLEMENTARY – Dissemination and outreach to stakeholders with focus on Norwegian SFI, NCE and their industry partnersN/AN/A30.03.2022
333218NORCE Teknologi/Energi VESTLANDGeothermal energy media dissemination building on the H2020 GEMex projectN/AN/A30.03.2022
333223MEDSENSIO ASEnhancing the impact of Pyxy.ai results and applying them to the Norwegian healthcare contextN/AN/A30.03.2022
333224SINTEF ENERGI ASDissemination of results from FIThydro and adaptation to Norwegian conditionsN/AN/A30.03.2022
333225SINTEF ASAutonomous Inspection HubN/AN/A30.03.2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.18 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.