Gjennomført
Se Resultat

EU-nettverk til Horisont Europa

Viktige datoer

24. mars 2021

Åpen for søknad

12. apr. 2021

Nettmøte om utlysningen

12. mai 2021

Søknadsfrist

1. jul. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

1. okt. 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep. 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

EU-nettverkene skal bidra til å mobilisere og støtte søkere fra ulike sektorer for å finne sammen i søknader til Horisont Europa. Målgruppen for mobilisering bør i størst mulig grad være de aktørene i et regionalt forsknings- og innovasjonssystem som har potensiale for å delta i et EU-prosjekt.

EU-nettverkene skal yte regionale støttetjenester som bygger på og forsterker allerede etablerte nasjonale og regionale tjenester og prosesser. Målet er å skape omstillingsvilje, mulighetsorientering og nye tverrsektorielle partnerskap for europeisk samarbeid.

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 42 900 000
Tildelte midler
Kr 22 500 000
Mottatte søknader
29
Innvilgede søknader
15
Innvilgede søknader
Prosjektnr.
Organisasjon
Prosjekttittel
Tema
Søkt beløp
Publisert
328853NCE Aquaculture Norwegian Centres of ExperticeAquaMareN/AN/A24.06.2021
328851Agder fylkeskommuneHorizon South Norway 2021-2024 EU-nettverkN/AN/A24.06.2021
328824UNIVERSITETET I STAVANGERHorisont RogalandN/AN/A24.06.2021
328816UNIVERSITETET I BERGENOcean of OpportunitiesN/AN/A24.06.2021
328799SINTEF ASEU-nettverk for robotikk og automatisering i inspeksjon og vedlikeholdN/AN/A24.06.2021
328797Norsk IndustriProcess+N/AN/A24.06.2021
328795SMART INNOVATION NORWAY ASEU-nettverk for næringsutvikling innen digitalisering og sirkulærøkonomi.N/AN/A24.06.2021
328788SINTEF DIGITALNAINE 2.0 - Norwegian AI network for EuropeN/AN/A24.06.2021
328787VESTLAND FYLKESKOMMUNEMobilisering til Horisont Europa i VestlandN/AN/A24.06.2021
328768KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJONFINN-EUN/AN/A24.06.2021
328751Trøndelag FylkeskommuneHorisont Trøndelag 2021-2024 - et tverrsektorielt nettverk for mobilisering til økt trøndersk deltagelse i Horisont Europa.N/AN/A24.06.2021
328747TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNEHorisont Troms og FinnmarkN/AN/A24.06.2021
328678MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNEEU-nettverk Møre og Romsdal - et regionalt nettverk for flere og bedre søknader i Horisont Europa.N/AN/A24.06.2021
328673ITS NORGE - NORSK FORENING FOR MULTIMODALE INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER OG TJENESTER - ITS NORWAYNettverk for Horisont Europas mobilitets- og logistikkutfordringerN/AN/A24.06.2021
328602dScience, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i OsloNORA.EUN/AN/A24.06.2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.