Gjennomført
Se Resultat

Formål

EU-nettverkene skal bidra til å mobilisere og støtte søkere fra ulike sektorer for å finne sammen i søknader til Horisont Europa. Målgruppen for mobilisering bør i størst mulig grad være de aktørene i et regionalt forsknings- og innovasjonssystem som har potensiale for å delta i et EU-prosjekt.

EU-nettverkene skal yte regionale støttetjenester som bygger på og forsterker allerede etablerte nasjonale og regionale tjenester og prosesser. Målet er å skape omstillingsvilje, mulighetsorientering og nye tverrsektorielle partnerskap for europeisk samarbeid.

Viktige datoer

24. mar 2021

Åpen for søknad

12. apr 2021

Nettmøte om utlysningen

12. mai 2021

Søknadsfrist

01. jul 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

01. okt 2021

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep 2024

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om søknadsresultatene

Søkt beløp
Kr 42 900 000
Tildelte midler
Kr 22 500 000
Mottatte søknader
29
Innvilgede søknader
15

Innvilgede søknader