Gjennomført

Arctic Field Grant (AFG) – støtte til feltarbeid på Svalbard

Viktige datoer

13. okt. 2021

Åpen for søknad

24. nov. 2021

Søknadsfrist

1. mars 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

28. feb. 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Svalbard Science Forum (SSF) lyser ut midler til feltarbeid på Svalbard og Jan Mayen til masterstudenter, doktorgradsstudenter og forskere som er tilknyttet eller samarbeider med norske forskningsorganisasjoner.

Hovedprioriteringen er å støtte masterstudenter, doktorgradsstudenter og forskere som ikke allerede er etablert på Svalbard. Du kan søke om inntil 80 000 kroner for feltarbeid på Svalbard og inntil 100 000 kroner for feltaarbeid på Jan Mayen. Fullstendig utlysningstekst finnes kun på engelsk.

Om utlysningen

Denne utlysningen finnes kun på engelsk, og det er den engelske teksten som er juridisk bindende. Gå til den engelske utlysningen for mer informasjon ved å klikke på "English"-knappen øverst til høyre på denne siden. 

Hvem kan søke?

Se engelsk utlysning.

Hvem kan delta i prosjektet?

Se engelsk utlysning.

Hva kan du søke om støtte til?

Se engelsk utlysning.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Klima- og polarforskning

Polar

Praktiske opplysninger

Vurderingskriterier

Vi behandler søknaden ut fra disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 04:36 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.