Søk nå

Testutlysning Koordinerings- og støtteaktivitet - Nasjonal forskerskole

Formål

Her kan du teste søknadsskjema.

Om utlysningen

Lurer du på hvordan søknadsskjemaet vårt ser ut? Test søknadsskjemaet her.

I testsøknaden kan du teste alle funksjonene så mye som du ønsker. Unngå likevel å sende inn søknaden, ettersom dette bare er ment til øving.

Hvem kan søke?

For å teste søknadsskjemaet må du logge inn i Mitt nettsted. Hvis du ikke allerede har en brukerkonto i Mitt nettsted, vil du bli bedt om å opprette en bruker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Ikke relevant.

Hva kan du søke om støtte til?

Ikke relevant.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Demokrati, styring og fornyelse

Demokrati, makt og styringSamfunnssikkerhetFornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energiFornybar energi (vind, vann, sol, bio, geo, annet)Energisystem (komponenter, systemteknologi, marked og organisering)Energibruk i bygg, områder og i industriEnergibruk i transportEnergipolitikk (økonomi, samfunnsspørsmål, miljøkonsekvenser og bærekraft)CO2-håndteringTransport og mobilitet

Global utvikling og internasjonale relasjoner

UtviklingsforskningUtenriks og internasjonale relasjonerGlobal helse

Hav

HavbrukFiskeriMat - Blå sektorMarinMaritimHavteknologi

Helse

Humaniora og samfunnsvitenskap

Industri og tjenestenæringer

MiljøteknologiLavutslippSirkulær økonomiBærekraftig produksjon og forbrukDigitaliseringForretningsmodellerOrganisasjon og ledelseReiselivHelseAvanserte produksjonsprosesserIKT forskningsområdeBioteknologiMaterialteknologiNanoteknologi/avanserte materialerMikro- og nanoelektronikkHavteknologi

Klima- og polarforskning

KlimaPolarArktisAntarktisSvalbardGlobale miljøutfordringerGlobale klimautfordringer

Landbasert mat, miljø og bioressurser

ProduksjonssystemerBioøkonomiNye produkterMattrygghetTjenesterKlimaGrøntsatsingNaturmangfold og miljø

Livsvitenskap

Muliggjørende teknologier

BioteknologiDigitalisering og bruk av IKTeVitenskapIKT forskningsområdeNanoteknologi/avanserte materialer

Naturvitenskap og teknologi

Petroleum

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøUndergrunnsforståelseBoring, komplettering og intervensjonProduksjon, prosessering og transportStorulykker og arbeidsmiljø

Utdanning og kompetanse

UtdanningProfesjonsutdanning og profesjonsutøvelseUndervisning og læringLedelse, organisering og styring i utdanningssektorenUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnsliv

Velferd, kultur og samfunn

VelferdLevekår og befolkningsutviklingFamilie og oppvekstMigrasjon, innvandring og integreringVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInntektssikringVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturSamfunnets kulturelle grunnlagKultur, språk og mangfoldKultur og naturVitenskap og samfunnKunst og kulturMedier og kommunikasjonArbeidArbeidslivArbeidsmarkedSamisk

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landetFiskeri og havbrukSkog og trebrukLandbrukNæringsmiddelindustriOlje, gassEnergi - NæringsområdeProsess- og foredlingsindustriVareproduserende industriIKT-næringenBygg, anlegg og eiendomTransport og samferdselFinans og bankHelsenæringenReiselivMedia og kulturAnnen tjenesteytingHelseDyrehelseTelekommunikasjonLuftfartRomfartSkipsfartPoliti, brann, forsvarSmart citySpill og underholdningSport, treningUndervisningTekstilbransjenBransjeuavhengig

Politikk- og forvaltningsområder

Næring og handelLæring, skole og utdanningOlje og gass - Politikk og forvaltningFiskeri og kystSkog, landbruk og matMiljø, klima og naturforvaltningHelse og omsorgVelferdArbeidsliv - Politikk og forvaltningJustis og rettsvesenKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningSamferdsel og kommunikasjonBarn og familieFinansmarkedene og økonomisk styringKultur, kirke, idrett og medierUtenrikspolitikkForsvar og sikkerhetOffentlig administrasjon og forvaltningDigitalisering av offentlig sektor

Internasjonalisering

Utenlandsopphold for ph.d.Utenlandsopphold for postdocForlengelse for postdocInternasjonale stimuleringsmidlerMobilitetInternasjonalt vertskapForsterkning

Internasjonale fellesprogrammer

AALAXISBelmont ForumBiodivERsACRPECSELERACoBioTechERACoSysMedERA-CVDERA-GASERA-NET BlueBioERA-NET MarTERAERA-NET NEURONERA-NET REGSYSERA-NET SmartgridsERA PerMedEuratomEuroNanoMed IIIEurostars2GeothermicaHERAJPI ClimateJPI Cultural HeritageJPI HDHLJPI JPNDJPI OceansJPI on Antimicrobial ResistanceJPI Urban EuropeJPI Water ChallengesNORFACEQuantERASusAnSusCropAnnen EUAnnet internasjonalt initiativ

Banebrytende forskning

Forskningsinfrastruktur

Gaveforsterkning

Kommersialisering

Kommunikasjon og formidling

Antimikrobiell resistens

Praktiske opplysninger

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Opprett søknad

Søknader til Testutlysning Koordinerings- og støtteaktivitet - Nasjonal forskerskole lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.