Utlevering av data unntatt offentlighet

Ønsker du utlevering av data som er unntatt offentlighet til bruk for forskningsformål, må du søke om godkjenning av utlevering hvor du undertegner en avtale og taushetserklæring. Bruk søknadsskjema i lenken.

Dersom en institusjon ber om utlevering av data knyttet til egne søknader eller prosjekter som ikke allerede er publisert offentlig, send en henvendelse til statistikk@forskningsradet.no.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2022, 04.32 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.