Etter hver søknadsfrist publiserer vi en oversikt over alle innkomne søknader. Oversikten inneholder en oppsummering av søknadene fordelt på sentrale dimensjoner, og en liste over alle enkeltsøknader.

Her finner du oversikt over Forskningsrådets offisielle statistikk. Tallene omhandler FoU-prosjekter fra Forskningsrådet, EU-prosjekter med norske deltakere og SkatteFUNN-prosjekter.

NB! På grunn av behov for tekniske og juridiske vurderinger, legger vi for tiden ikke ut nye versjoner av datasettet. Vi håper å publisere et nytt datasett innen utgangen av 2022.

Dataene vi gjør tilgjengelige er beregnet på offentlig forvaltning, forskere, media og andre som har interesse av et bedre innblikk i vår virksomhet.

Prosjektbanken presenterer statistikk og informasjon om prosjekter med finansiering fra Forskningsrådet fra 2004. Statistikken er fordelt på blant annet tema, år, geografi og organisasjon. Prosjektbanken gir også detaljert informasjon om de enkelte prosjektene.

Finn statistikk over kjønnsfordelingen blant prosjektledere i søknadene vi får inn og i våre tildelinger. Statistikken vises per søknadsår, fordelt på sektor, og for de institusjonene som sender inn flest søknader til oss.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. november 2022, 16.43 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.