Om datasettene

Forskningsrådet forvalter offentlige midler til forskning og innovasjon. Datasettet inneholder informasjon om alle søknader som har kommet inn til Forskningsrådet siden 2004, både de som har fått avslag og de som har fått bevilgning, og inneholder en rekke kjennetegn ved prosjektene.

Dataene er tilgjengelige i DIFIs datahotell og kan lastes ned i en rekke ulike formater. De kan sammenstilles med andre datakilder, og gi ny innsikt.

Forskningsrådets datagrunnlag inneholder en rekke kjennetegn ved de søknadene som sendes inn og de prosjektene som får bevilgning.

Lurer du på hvordan du får tilgang på data unntatt offentligheten?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. november 2022, 17.10 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.