Om datasettene

Forskningsrådet forvalter offentlige midler til forskning og innovasjon. Datasettet inneholder informasjon om alle søknader som har kommet inn til Forskningsrådet siden 2004, både de som har fått avslag og de som har fått bevilgning, og inneholder en rekke kjennetegn ved prosjektene.

Utlevering av data unntatt offentlighet

Ønsker du utlevering av data som er unntatt offentlighet til bruk for forskningsformål, må du søke om godkjenning av utlevering hvor du undertegner en avtale og taushetserklæring. Bruk søknadsskjema i lenken.

Dersom en institusjon ber om utlevering av data knyttet til egne søknader eller prosjekter som ikke allerede er publisert offentlig, send en henvendelse til statistikk@forskningsradet.no.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 01:11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.