Evalueringer av egne virkemidler og av forskningssentre

Vi evaluerer egne programmer, satsinger, porteføljer og forskningssentre.

Vi evaluerer både enkeltsatsingene våre – som for eksempel et forskningsprogram – og de mer overordnede virkemidlene våre slik som for eksempel alle de næringsrettede satsingene.

Virkemiddelevalueringer kan vurdere det faglige innholdet, måloppnåelse, resultater og effekter i en satsing. Vi evaluerer også ofte om organiseringen er hensiktsmessig for å oppnå målene. Vi skiller mellom følge-, underveis- og effektevalueringer avhengig av formålet med evalueringen.

I tillegg evaluerer vi sentre som inngår i egne senterordninger og andre forskningssentre. Midtveisevalueringene av sentre i senterordninger gir nyttig læring for sentrene som vi bruker for å vurdere om senteret skal få finansiering videre.

Gjennomførte evalueringer

 
Evaluering av År Navn
Porteføljestyring av Forskningsrådets investeringer (følgeevaluering). Les Sluttrapporten, Delrapport 1, Delrapport 2 og Delrapport 3. 2021-2023 Marianne Nalum
Felles søknadsbehandling av forskerprosjekt 2022  
Midtveisevaluering av barnehageforskningssenteret BARNkunne 2022  
Midtveisevaluering av barnehageforskningssenteret FILORUM 2022  
Resultater og effekter av innovasjonsprosjekter og andre virkemidler 2022  
Løpende søknadsmottak for Innovasjonsprosjekter for næringslivet 2021  

Rapport: Midtveisevaluering av Arven etter Nansen (engelsk pdf)

Infoside om evalueringen

2021  
Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) (engelsk pdf) 2021  
KLIMAFORSK (engelsk pdf) 2021  
Midtveisevaluering av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) (engelsk pdf) 2021  
Innføring og bruk av intervensjonslogikk i Forskningsrådet (engelsk pdf) 2020  
Kapasitetsløft-prosjekter (FORREGION) (pdf) 2020  
Følgeevaluering FORKOMMUNE (pdf) 2017-2020  
FORINNPOL-sentre (engelsk pdf) 2020  
SKATT-sentre (engelsk pdf) 2020  
Resultat- og effektmåling av innovasjonsprosjekter i næringslivet 2020 (pdf) 2020  
Forskerskoler - midtveisevaluering (engelsk pdf) 2020  
SFF-ordningen (engelsk pdf) 2020  
Følgeevaluering FORREGION 

2019 og 2020

 

Kommende og pågående evalueringer

 
Evaluering av År Kontaktperson
Governance-programmet (NORFACE) høst 2022 Janike Harsheim

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. april 2024, kl. 02:27 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.