Evalueringer av egne virkemidler og av forskningssentre

Vi evaluerer egne programmer, satsinger, porteføljer og forskningssentre.

Vi evaluerer både enkeltsatsingene våre – som for eksempel et forskningsprogram – og de mer overordnede virkemidlene våre slik som for eksempel alle de næringsrettede satsingene.

Virkemiddelevalueringer kan vurdere det faglige innholdet, måloppnåelse, resultater og effekter i en satsing. Vi evaluerer også ofte om organiseringen er hensiktsmessig for å oppnå målene. Vi skiller mellom følge-, underveis- og effektevalueringer avhengig av formålet med evalueringen.

I tillegg evaluerer vi sentre som inngår i egne senterordninger og andre forskningssentre. Midtveisevalueringene av sentre i senterordninger gir nyttig læring for sentrene som vi bruker for å vurdere om senteret skal få finansiering videre.

Gjennomførte evalueringer
Evaluering av År Kontaktperson
Midtveisevaluering av barnehageforskningssenteret BARNkunne 2022 Tone Merete Holtan
Midtveisevaluering av barnehageforskningssenteret FILORUM 2022 Tone Merete Holtan
Resultater og effekter av innovasjonsprosjekter og andre virkemidler 2022 Svein Olav Nås
Løpende søknadsmottak for Innovasjonsprosjekter for næringslivet 2021 Per Lyder Pedersen

Rapport: Midtveisevaluering av Arven etter Nansen (engelsk pdf)

Infoside om evalueringen

2021 Christine Daae Olseng
Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) (engelsk pdf) 2021 Herman Farbrot
KLIMAFORSK (engelsk pdf) 2021 Lena Cappelen Endresen
Midtveisevaluering av Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) (engelsk pdf) 2021 Tone Ibenholt
Innføring og bruk av intervensjonslogikk i Forskningsrådet (engelsk pdf) 2020 Eirin Isaksen Winsnes
Kapasitetsløft-prosjekter (FORREGION) (pdf) 2020 Kai Mjøsund
Følgeevaluering FORKOMMUNE (pdf) 2017-2020 Marte-Eline Stryken
FORINNPOL-sentre (engelsk pdf) 2020 Svein Olav Nås
SKATT-sentre (engelsk pdf) 2020 Helge Rynning
Resultat- og effektmåling av innovasjonsprosjekter i næringslivet 2020 (pdf) 2020 Svein Olav Nås
Forskerskoler - midtveisevaluering (engelsk pdf) 2020 Berit Hyllseth
SFF-ordningen (engelsk pdf) 2020 Åshild Vik
Følgeevaluering FORREGION 

2019 og 2020

Kai Mjøsund

Du finner alle gjennomførte evalueringer i publikasjonsdatabasen.

Kommende og pågående evalueringer
Evaluering av År Kontaktperson
Governance-programmet (NORFACE) høst 2022 Janike Harsheim
Porteføljestyring av Forskningsrådets investeringer (følgeevaluering). Les Delrapport 1 og Delrapport 2. 2021-2023 Marianne Nalum

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. november 2022, 16.28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.