Evaluering av Arven etter Nansen

Forskningsrådet har utført en midtveisevaluering av prosjektet Arven etter Nansen.

Arven etter Nansen er et viktig prosjekt av nasjonal strategisk betydning. Prosjektet er omfangsrikt både tematisk og logistikkmessig, og har et stort antall personer og institusjoner som er involverte. Kunnskapen som frembringes vil være viktig for forvaltning av de polare områdene.

Hensikten med evalueringen var å vurdere kvaliteten til prosjektet så langt, om prosjektet er i rute for å kunne nå oppsatte mål og ambisjoner, samt gi råd til forbedringer i andre fase av prosjektet. Behovet for en midtveisevaluering er hovedsakelig begrunnet i viktigheten og omfanget av prosjektet.

Evalueringen startet opp i februar 2021, og endelig rapport ble levert i november 2021.

Evalueringskomiteen besto av følgende personer

  • Dr. Marin Fortier (chair), Sentinel North, Université Laval, Canada
  • Prof. Ulrich Bathmann, Leibniz-Institute for Baltic Sea Research Warnemünde (IOW), Tyskland
  • Dr. Didier Hauglustaine, Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement, Frankrike
  • Toril Inga Røe Utvik, Manager Northern Area Unit, Equinor, Norge
  • Dr. Marie-Noelle Houssais, Sorbonne Université, Frankrike
  • Dr. Catherine Lalande (assistent), Amundsen Science at Université Laval, Canada

Arven etter Nansen ligger innenfor porteføljestyre for klima og polar sitt ansvarsområde.

Les mer om prosjektet her: The Nansen Legacy.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.14 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.