Søkeresultater

Viser 1-10 av 277 treff
  • Person

Tove Karin Stølen

Områdedirektør
  • Artikkel

Forskningsrådets ledelse

  • Person

Karin Totland

Spesialrådgiver
  • Seksjon

Forskingsrådets leiing

Forskningsrådets ledelse Forskningsrådets ledelse John-Arne Røttingen Administrerande direktør Røttingen ... Røttingen Tove Karin Stølen Områdedirektør (COO) - Verksemdsstyring og teknologi Stølen har jobba i
  • Person

Karine Kålsås

Seniorrådgiver
  • Person

Liv Karin Sameien

Seniorkonsulent
  • Publikasjon

Norsk polarforskning

Norsk institutt for luftforskning (NILU) Foto: Karine Nigard Aarskog, Svalbardposten 4 Ureros nos delisi ... Antarktis gjennom internasjonale programmer Foto: Karine Nigard Aarskog, Svalbardposten 23 Kartleggingsdata
  • Publikasjon

Sluttrapport - NANOMAT

Innovasjon Totland, Karin Oslo Programmer 978-82-12-03047-3 Norges Forskningsråd ... (Teknomedia AS) Vidar Skagestad, Karin Totland (Forskningsrådet) Redaktør: Karin Totland Foto forside: Piotr
  • Publikasjon

Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene. Delrapport for miljø- og utviklingsinstiuttene

Miljø og utvikling Rosenberg, Karin Oslo Årsrapporter 82-12-01719-2 ... Oslo, mai 2002 Christian Hambro Adm. direktør Karin Refsnes Områdedirektør Miljø og utvikling 5 Innledning
  • Publikasjon

Norwegian polar research

Norwegian Institute for Air Research (NILU) Photo: Karine Nigard Aarskog, Svalbardposten 14 Ureros nos delisi ... Antarctic through international programmes. Photo: Karine Nigard Aarskog, Svalbardposten 23 Mapping data