Strømming av seminar

Se opptaket fra seminaret her

Program

10:00 Velkommen

 • Frode Georgsen, avdelingsdirektør i Forskningsrådet ønsker velkommen
 • Presentasjon av Indikatorrapporten 2020. Mona N. Østby, NIFU

10:10 Satser vi mer på kunnskap når økonomien går dårlig?

Flere teorier tilsier at det lønner seg å satse på kunnskap i nedgangstider. Men satsing koster, og hovedmønsteret internasjonalt er at næringslivets forskning ofte følger konjunkturene, mens offentlige investeringer er mer stabile og ofte motsykliske.

 • Hva sier tallene om sammenhengen mellom nedgangstider og satsing på kunnskap? Espen Solberg, NIFU
 • Kriseforløp og konkurser i FoU-tunge næringer. Erik Fjærli, SSB
 • Kommentar ved John-Arne Røttingen

10:30 Bidrar krisepakker til fornyelse eller mer av det samme?

Brå nedturer møtes ofte med omfattende offentlige støttetiltak, såkalte krisepakker. Flere av disse er rettet mot forskning og innovasjon. Fører de til fornyelse eller bidrar de mest til å forlenge den spesialiseringen vi har? Kan og bør de gis en tydeligere retning?

 • Hva slags virkemidler har vi? Hvordan treffer virkemidlene ulike deler av næringslivet? Michael Spjelkavik Mark, NIFU
 • Redningspakker og omstillingsmidler. Marina Rybalka, SSB
 • Kommentar ved Anita Krohn Traaseth

10:50 Har systemet kapasitet til å utnytte krisepakkene? Forskning for brannslukking eller beredskap?

Har forsknings- og innovasjonssystemet en god nok “kriseberedskap”? Lar det seg gjøre på kort varsel å oppskalere kapasitet og endre faglig retning og innhold på forskningen? Og bør kriser og brå samfunnsendringer styre prioriteringene for forskning og innovasjon?

 • Hva sier Indikatorrapporten om hva vi forsker på Kaja Wendt, NIFU
 • Norsk klimaforskning i verdensklasse? Dag Aksnes, NIFU
 • Forskning på COVID-19: Hvordan reagerte forskningen? Fredrik Piro, NIFU
 • Kommentar ved Svein Stølen

11:25 Panelsamtale

Svein Stølen, Anita Krohn Traaseth, John-Arne Røttingen og Espen Solberg diskuterer hva som skjer og hva som bør skje med forskning, innovasjon og utdanning i krisetider.

11:45 Slutt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 03.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.