Ny toppledergruppe i Forskningsrådet

Forskningsrådets nye toppledergruppe er nå klar etter at fire direktørstillinger ble lyst ut i høst. To av de nye områdedirektørene er rekruttert eksternt, og to områdedirektører er rekruttert internt.

Portrettfoto av fem områdedirektører og administrerende direktør i Forskningsrådet satt sammen i en kollasje
Her er den nye toppledergruppen i Forskningsrådet. Øverst fra venstre: Administrerende direktør Mari Sundli Tveit, Eva Irene Falleth, Benedicte Løseth, Jesper Werdelin Simonsen, Anne Kjersti Fahlvik og Tove Karin Stølen. Foto: NMBU, UiB og Forskningsrådet

Forskningsrådets toppledergruppe består av fem områdedirektører, som sammen utgjør den nærmeste ledergruppen til administrerende direktør Mari Sundli Tveit. To av de nye direktørene er rekruttert eksternt, mens to områdedirektører er rekruttert internt:

  • Eva Irene Falleth er ansatt som områdedirektør - Bærekraftig samfunnsutvikling. Falleth er nå dekan ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU.
  • Benedicte Løseth er ansatt som områdedirektør - Forskningssystemet og internasjonalisering. Løseth er nå direktør ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen.
  • Jesper Werdelin Simonsen er ansatt som områdedirektør - Investering, rådgivning og dialog.
  • Anne Kjersti Fahlvik er ansatt som områdedirektør - Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.
  • Fra før har det vært klart at Tove Karin Stølen er ansatt som områdedirektør - Virksomhetsutvikling og drift.

– Jeg er svært glad for at den nye toppledergruppen nå er på plass, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. Samfunnsoppdraget vårt har aldri vært så viktig som nå, og med dette laget er vi svært godt rigget for å møte de store utfordringene som ligger foran oss, sier Sundli Tveit.

– Vi har nå fått inn to nye ledere i Benedicte Løseth og Eva Irene Falleth, som kommer til å gi oss nye perspektiver og sette sitt preg på organisasjonen, sier Sundli Tveit. Til sammen er dette et veldig sterkt og godt lag som jeg ser frem til å videreutvikle organisasjonen sammen med, sier Sundli Tveit.

Ny modell i Forskningsrådet

Arbeidet med omorganisering i Forskningsrådet startet opp i 2021, og fra og med 1. september har organisasjonen vært organisert etter den nye modellen. Målet med den nye organisasjonsmodellen er at den skal være enkel, tydelig og lett å kommunisere, bidra til klare roller, ansvar og myndighet, styrke bruker- og oppdragsperspektivet og legge bedre til rette for gode prosesser, medvirkning og ledelse. Dette gjør at vi kan levere bedre på samfunnsoppdraget.  

Med denne modellen er toppledergruppen redusert fra syv til fem områdedirektører. I tillegg er også antall avdelinger redusert. Avdelingsdirektører ble rekruttert tidligere i høst.

Kort om de nye områdedirektørene

Eva Irene Falleth er ansatt som områdedirektør - Bærekraftig samfunnsutvikling.

Falleth er dekan ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU, og er også professor i by- og regionplanlegging. Falleth ble utdannet fra Norges Landbrukshøyskole (NMBU) som jordskiftekandidat, spesialisert i arealplanlegging, og har doktorgrad fra NTNU. Hun har lang erfaring fra instituttsektoren og har siden 2006 arbeidet ved NMBU som professor, instituttleder og dekan. Hun har også hatt en rekke styreverv.

Benedicte Løseth er ansatt som områdedirektør - Forskningssystemet og internasjonalisering.

Løseth har siden 2019 vært direktør ved forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Universitetet i Bergen. Løseth har hovedfag i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen og en master i ledelse fra NHH. Hun har tidligere vært seksjonsleder høyere utdanning og forskning i Norsk senter for forskningsdata og seksjonssjef i Bergen Kommune. Løseth har bred ledererfaring fra flere sektorer og god kunnskap om forsknings-, innovasjons- og høyere utdanningssystemet, og har i ulike roller jobbet i skjæringspunktet mellom politikk, forvaltning og forskning.

Jesper Werdelin Simonsen er ansatt som områdedirektør - Investering, rådgivning og dialog.

Simonsen er norsk landbruksøkonom og har tidligere vært statssekretær for Miljødepartementet for partiet Venstre, forskningsdirektør i Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (nå del av NIBIO) og forsker ved Norges landbrukshøgskole (nå NMBU). Han begynte i Forskningsrådet i 2000, hvor han tidligere også har vært ansvarlig for helseforskning, global utvikling og samfunnsvitenskapelig miljøforskning.

Anne Kjersti Fahlvik er ansatt som områdedirektør - Innovasjon i næringsliv og offentlig sektor.

Fahlvik har bred erfaring fra FoU- og innovasjonssystemet gjennom egen forskning i Norge og Sverige, forsker- og lederroller i farmasøytisk industri i Norge og USA i tillegg til erfaring fra en investorfinansiert startup innenfor medtech. Hun har vært i Forskningsrådet siden 2006, har doktorgrad i farmakologi fra Universitetet i Oslo, og er aktiv som foredragsholder, evaluator, mentor og jurymedlem på norske og utenlandske innovasjons- og næringsarenaer.

Tove Karin Stølen er områdedirektør - Virksomhetsutvikling og drift.

Stølen har jobbet i Forskningsrådet siden 2013, og har ansvaret for å medvirke til en helhetlig samordning, styring og utvikling av Forskningsrådet som organisasjon. Tidligere har hun blant annet vært direktør for Landbruksdirektoratet, underdirektør for Sosial- og helsedepartementet og avdelingsdirektør for Nasjonalbiblioteket, hvor hun også var i toppledergruppen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. februar 2024, 13:48 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.