Hovedprosjekter

I utlysningen om hovedprosjekt vil du kunne søke støtte til store treårige prosjekter, med støttebehov på 10-20 millioner kroner per prosjekt. Det vil totalt utlyses inntil 100 millioner kroner. Hovedprosjektene skal innrettes slik at formålene omtalt i bakgrunnen for Pilot Helse kan realiseres.

Mer informasjon om dette kommer i egen utlysning som legges ut våren 2021.