Hovedprosjekter

I utlysningen om hovedprosjekt vil du kunne søke støtte til store treårige prosjekter, med støttebehov på 10-20 millioner kroner per prosjekt. Det vil totalt utlyses inntil 100 millioner kroner. Hovedprosjektene skal innrettes slik at formålene omtalt i bakgrunnen for Pilot Helse kan realiseres.

Utlysningen blir lagt ut våren 2021, en foreløpig utlysningstekst for Pilot Helse hovedutlysning er publisert her.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. januar 2022, 00.03 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.