Hovedprosjekter

Neste utlysning av hovedprosjekter er planlagt med frist våren 2023.

I utlysningen om hovedprosjekt vil du kunne søke støtte til store prosjekter med tre-fire års varighet, med støttebehov på rundt 10-20 millioner kroner per prosjekt. Prosjektene skal innrettes slik at formålene omtalt i bakgrunnen for Pilot Helse kan realiseres.

Hva kjennetegner et Pilot Helse-prosjekt?

Et Pilot Helse-prosjekt skal være

  • basert på erkjente og spesifikke behov i spesialisthelsetjenesten og/eller den kommunale helse- og omsorgstjenesten som enten er forankret hos pasienter/innbyggere eller i tjenesten selv
  • et ambisiøst innovasjonsløp med stor sannsynlighet for fremtidig implementering og skalering av løsninger nasjonalt og internasjonalt
  • et samarbeid mellom flere aktører på tvers av offentlig, privat og eventuelt frivillig sektor som ivaretar brukernes perspektiv på en god måte

Et Pilot Helse-prosjekt må

  • inneholde FoU-aktiviteter som bidrar til utvikling av innovative teknologier, prosesser, produkter eller tjenester som svarer på identifiserte og avklarte behov
  • inkludere FoU-aktiviteter som bidrar til å sikre at disse løsningene kan implementeres, kommersialiseres og skaleres i etterkant eller parallelt med FoU-prosjektet
  • ha potensial for å gi kvantifiserbare gevinster både i offentlig og privat sektor.

Se forrige utlysning av hovedprosjekter her: Pilot Helse hovedutlysning 2021. Merk at ny utlysning vil kunne ha andre krav og nye maler.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 15.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.