Vi hadde workshop for potensielle søkjarar og samarbeidspartnarar i september.

Sjå opptak

Kven kan søkje?

Vi investerer i bedrifter, verksemder i offentleg sektor, forskingsorganisasjonar og andre samfunnsaktørar i Noreg som saman kan levere dei beste prosjekta, frå forsking og teknologiutvikling til ferdige løysingar.

Når kan du søkje?

Neste søknadsfrist for hovudprosjekt blir hausten 2023. Fristen for å søkje forprosjekt var 8. november 2022. Det er ikke obligatorisk å gjennomføre et forprosjekt med støtte fra Forskningsrådet for å kunne søke om hovedprosjekt.

Ta kontakt

Felles e-post Pilot Helse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 15:33 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.