Kven kan søkje?

Vi investerer i bedrifter, verksemder i offentleg sektor, forskingsorganisasjonar og andre samfunnsaktørar i Noreg som saman kan levere dei beste prosjekta, frå forsking og teknologiutvikling til ferdige løysingar.

Arrangement for deg som vurderer å søkje

Brukarinvolvering og brukarmedvirking i forsking og innovasjon

Foredrag om brukarinvolvering og brukarmedverknad i forsking og innovasjon ved Anna Fryxelius - Fagsjef i Norsk Revmatikerforbund.

Sjå foredraget

Ta kontakt

Felles e-post Pilot Helse

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 16.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.