Kven kan søkje?

Vi investerer i bedrifter, verksemder i offentleg sektor, forskingsorganisasjonar og andre samfunnsaktørar i Noreg som saman kan levere dei beste prosjekta, frå forsking og teknologiutvikling til ferdige løysingar.

Når kan du søkje?

Frist for hovudprosjekt er 13. september 2023. Utlysinga er open for alle. Det er ikkje krav om å ha gjennomført forprosjekt for å kunne søkje hovudprosjekt.

Ta kontakt

Felles e-post Pilot Helse

Arrangement for deg som vurderer å søkje

Brukarinvolvering og brukarmedvirking i forsking og innovasjon

Foredrag om brukarinvolvering og brukarmedverknad i forsking og innovasjon ved Anna Fryxelius - Fagsjef i Norsk Revmatikerforbund.

Sjå foredraget

Sjå opptak av workshop vi hadde for potensielle søkjarar og samarbeidspartnarar i september 2022.

Finn ut meir

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.