Opptak fra søkerwebinar om Pilot Helse hovedutlysning fredag 27. august

Se opptaket

Hvem kan søke?

Vi investerer i bedrifter, virksomheter i offentlig sektor, forskningsorganisasjoner og andre samfunnsaktører i Norge som sammen kan levere de beste prosjektene, fra forskning og teknologiutvikling til ferdige løsninger.

Når kan du søke?

Du kan søke om støtte til forprosjekter fra 4. desember 2020, med løpende søknadsfrist frem til 5. mai 2021. Les mer om dette på lenken under. Hovedprosjektet lyses ut våren 2021, med frist 15. september 2021.

Logoene til samarbeidspartnerne: KS, Forskningsrådet, SIVA, Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og Helse Sør-Øst

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.44 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.