BALANSE programplan

Planen gir oversikt over

 • utfordringer, mål og prioriteringer
 • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
 • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: BALANSE programplan (pdf).

Styringsgruppen for BALANSE

 • Knut Liestøl, Professor, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo (leder)
 • Tor Grande, Professor, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, NTNU
 • Erik Litborn, Programleder, VINNOVA, Avdelning hälsa, Sverige
 • Ulf Sverdrup, Direktør og forsker ved NUPI, Oslo
 • Ingrid Guldvik, Dekan, Høgskolen i Innlandet
 • Gry Alsos, Professor, Handelshøgskolen, Nord Universitet
 • Kristin Halvorsen, Direktør ved CICERO, Oslo
 • Karen-Lise Scheie Knudsen, Avdelingsdirektør, Ledelsens stab, Universitetet i Agder
 • Thomas Michael Walle, Forsker, Musea i Sogn og Fjordane

Kontaktpersoner

Ingeborg W. Owesen

  Forsknings- og innovasjonssystemet

Eva Grøttland

  Velferd og utdanning

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

ble bevilget til prosjekter i 2018

7,8millioner kroner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. januar 2023, 15.31 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.