BALANSE handlingsplan

Planen gir oversikt over

 • utfordringer, mål og prioriteringer
 • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
 • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: BALANSE programplan (pdf) 2017-2022.

Ny handlingsplan kommer i løpet av 2023.

Styringsgruppen for BALANSE

Styringsgruppeleder:
Gry Alsos, Nord universitet 

Øvrige styremedlemmer:

 • Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning
 • Beret Bråten, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
 • Mathias Wullum Nielsen, København universitet
 • Marte Cecilie Solheim, Universitetet i Stavanger
 • Kenneth Ruud, Forsvarets forskningsinstitutt
 • Bjørn Lau, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Kontaktpersoner

Ingeborg W. Owesen

  Forsknings- og innovasjonssystemet

Eva Grøttland

  Regnskap og økonomistyring

ble tildelt til Balanse i 2022

18,4millioner kroner

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. juni 2023, 07:14 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.