BALANSE handlingsplan

Den målrettede satsningen BALANSE er fra 2023 vedtatt videreført som BALANSE+, men med et bredere nedslagsfelt som også inkluderer mangfold. Arbeidet for kjønnsbalanse står fortsatt sentralt.

Planen gir oversikt over

 • utfordringer, mål og prioriteringer
 • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
 • tilgjengelige ressurser og budsjett

Styringsgruppen for BALANSE

Styringsgruppeleder:
Gry Alsos, Nord universitet 

Øvrige styremedlemmer:

 • Julia Orupabo, Institutt for samfunnsforskning
 • Beret Bråten, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo
 • Mathias Wullum Nielsen, København universitet
 • Marte Cecilie Solheim, Universitetet i Stavanger
 • Kenneth Ruud, Forsvarets forskningsinstitutt
 • Bjørn Lau, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

ble tildelt til Balanse i 2023

2,7millioner kroner

Kontaktpersoner

Ingeborg W. Owesen

  Forsknings- og innovasjonssystemet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 20.05 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.