Anbefalinger og tiltak for å bedre kjønnsbalansen i akademia

Det er et paradoks at under én tredel av professorer i Norge er kvinner. Basert på erfaringer fra BALANSE programmet har Forskningsrådet hentet fram seks anbefalinger og seks tiltak for å bedre kjønnsbalansen i akademia.

– Vi er nødt til å jobbe hardere og mer målrettet for å oppnå bedre kjønnsbalanse i akademia. Det har allerede tatt alt for lang tid å nå dette viktige målet, sier Mari Sundli Tveit, direktør i Forskningsrådet.

Anbefalinger

 1. Lederengasjement
  Ta ansvar! Lederengasjement, vilje og tydelige ambisjoner er avgjørende for å lykkes.
 2. Måltall
  Kartlegg situasjonen og sett klare mål for hva som skal oppnås.
 3. Åpenhet
  Vær åpen om kommende utlysninger, karriereveier og krav. Hva skal til, hva skal bedømmes og hvordan?
 4. Fleksibilitet
  Gi rom for flere måter å være forsker på. Det er ikke bare ett forskerideal.
 5. Karriereplanlegging
  Tilrettelegg systematisk for karriereutvikling, la det bli en obligatorisk del av medarbeidersamtalen.
 6. Likestillingskunnskap
  Ta stilling til om dette er en kompetanse organisasjonen må hente inn eller utvikle selv. Kunnskap om kjønn og likestilling er en forutsetning for å kunne jobbe godt og målrettet med å bedre kjønnsbalansen.

Anbefalingene og tiltakene er noe alle institusjoner og organisasjoner kan iverksette. De rapporteres å ha en klar positiv effekt. Samtidig er det viktig å minne om at kjønnsbalanse ikke er noen "easy fix". Det aller viktigste tiltaket er at ledelsen på alle nivå er forent om at de ønsker å gjøre noe med kjønnsbalansen.

Tiltak

 1. Analyse av egne utfordringer 
  For å vite hvor man skal sette inn tiltak må man også vite hvor skoen trykker. Undersøk de faktiske/reelle årsakene til manglende kjønnsbalanse.
 2. Aktiv miljøbygging 
  Gjør en aktiv innsats for å bygge et inkluderende arbeidsmiljø og fagfellesskap som tar høyde for ulike behov i ulike livsfaser og balanse mellom arbeid og privatliv for alle ansatte.
 3. Opprykkskurs, professor- og forhåndsvurdering 
  Gjennomfør jevnlig opprykkskurs, med forvurdering av CV og kompetanse. Større kunnskap om hva som skal til for å for å bli professor gagner både kvinner og menn.
 4. Publiseringsstøtte 
  Opprett ordninger for publiserings-støtte, enten i form av skriveverksted, eller ekstra tid og fokus på skriving. Publikasjoner driver en forskerkarriere framover.
 5. Mentorordninger 
  Mentorordninger er en vel dokumentert metode for utvikling og overføring av kunnskap.
 6. Lete- og finnekomitéer 
  Finn og oppfordre kompetente kvinner til å søke aktuelle stillinger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 14.52 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.