Eurostars - Europeisk fellesprogram for bedrifter

Små og mellomstore bedrifter(SMB) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prosesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene må ha internasjonalt samarbeid. Alle bransjer, innenfor alle teknologiområder, kan søke.

I søknadsvurderingen vektlegges forskning- og innovasjonsgrad, gjennomføringsevne, markedspotensialet og konsortiets sammensetning.

Eurostarsprosjekter er samarbeidsprosjekter, der alle partnere skal ha en tydelig rolle i prosjektet og interesse av resultatet.

Informasjon om søknaden og søknadsfrister

Vårens Eurostars utlysning blir lansert 21. januar 2021 med søknadsfrist 24. mars kl. 14:00. Les mer om utlysningen her

Søknad må opprettes via Eurostars internasjonale sider.

  1. Det er hovedpartner i prosjektet som sender inn søknaden på vegne av alle prosjektpartnere i konsortiet.
  2. For å få tilgang til søknadsskjemaet, må man registrere seg på Eurostars nettside.

Det er to søknadsfrister i Eurostars hvert år, en i februar og en i september/oktober. Utlysningene publiseres seks uker før søknadsfristen.

Webinar for søkere

Neste webinar for søkere er 2. februar kl. 11-12 CET. Registrer deg her.

Du finner også informasjon om Eurostars, webinar og utlysning på nettsidene til Eureka.

Hvem kan søke?

For å kvalifisere til støtte må prosjektet oppfylle en rekke kriterier

  • Søkerbedriften må falle inn under definisjonen liten eller mellomstor bedrift (SME definition | Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu))
  • Alle partnere må kunne finansiere egen del av prosjektet.
  • SMB må ha minst 500 000 kroner i egenkapital ved søketidspunktet. (Dokumentasjonskrav: Offentlig godkjent årsregnskap. Alternativt, ved kapitalforhøyelse, må det foreligge erklæring fra revisor, advokat, finansinstitusjon/bank eller regnskapsfører).
  • Det er hovedpartner/prosjektleder som sender inn søknaden på vegne av alle prosjektpartnere i konsortiet. Minst 50 prosent av de totale prosjektkostnadene må dekkes av partnerne i prosjektet. Underleverandører kan derfor ikke overstige de totale prosjektkostnadene med 49 prosent.
  • Det må i prosjektet foreligge et samarbeid mellom flere bedrifter, eller mellom bedrifter og FoU-institusjon.
  • Det forutsettes samarbeid mellom minst to uavhengige partnere fra minst to Eurostarsland. Prosjektet må ha et tydelig mål om nytt produkt, prosess eller tjeneste.
  • Introduksjon i markedet/kommersialisering skal være planlagt senest to år etter prosjektslutt.
  • Aktivitetene som kan støttes må falle inn under definisjonen industriell forskning eller eksperimentell utvikling.

Se utdypende informasjon om kriteriene for støtte i Eurostars her.

Hva kan dere få i støtte?

Gode tips og råd til søknadsprosessen

Hvordan kan dere kombinere Eurostars med andre støtteordninger?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. januar 2022, 11.21 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.