Regionale og tematiske nettverk

Ved å delta i regionale EU-nettverk kan du finne alliansepartnere og bedre kompetansen din. Du kan også søke Forskningsrådet om støtte til å etablere et regionalt EU-nettverk.

COST - åpent for personer fra alle sektorer og fag med prosjektmidler

COST er et europeisk forsknings- og teknologisamarbeid med deltagelse fra 38 land, samt Israel som er samarbeidende land. Åpent for deltagere fra alle sektorer og fag. Formålet er å bygge nettverk gjennom å løse en felles problemstilling ("COST action"). Aktuelt for forskere og ikke-akademikere med prosjektmidler, på alle karrieretrinn.

Til COSTs nettside

COST-kontakt

Trude Dypvik

    Internasjonalt samarbeid

MSCA RISE - for deg som er lønnet medarbeider i akademia eller andre sektorer

Research and Staff Exchange (RISE) er for deg som er lønnet medarbeider i akademia eller andre sektorer, og som vil jobbe i nettverk og utveksle kunnskap. Søker må ha en prosjektgruppe (konsortium) bak søknad til RISE, som er en ordning under Marie Skłodowska-Curie actions i Horisont 2020. 

Til EUs MSCA-nettsted

MSCA RISE-kontakter

Per Magnus Kommandantvold

    Banebrytende forskning

Berit Sundby Avset

    Banebrytende forskning

Jeg hadde ikke vært med i nettverk om jeg ikke fikk veldig mye igjen.

Forsker Lone Ross Gobakken

Man blir mer ettertraktet som medarbeider og samarbeidspartner hvis man deltar i nettverk.

Professor Pia Lane

Forhåpentlig kan COST senke terskelen for veldig mange flere nordmenn med hensyn til å ta steget ut i den større vitenskapelige verdenen.

Professor Mats Tilset

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 03:00 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.