Fra idé til prosjekt i offentlig sektor

Har dere en prosjektidé og lurer på om Forskningsrådet er noe for dere? Vi har verktøyene, kompetansen, finansieringen og nettverkene du trenger for å komme i gang. 

Prosjektkanvas

Dette er et verktøy som kan bidra med å finne styrker og svakheter med ideen deres og gi en oversikt over prosjektet før eventuelle fagrådgivere kontaktes. 

Rådgivere over hele landet

Forskningsrådets regionansvarlige kan svare på spørsmål og diskutere muligheter som hjelper deg videre. De er til stede i hele landet og har som regel kontorplass ved Innovasjon Norges distriktskontorer.

Kontakt en regionansvarlig.

EU og Horisont Europa

Har du spørsmål om utlysninger fra EU og Horisont Europa? Forskningsrådets nasjonale kontaktpunkter for EU kan svare på spørsmål og diskutere muligheter i europeiske utlysninger. Se hvem som er nasjonale kontaktpunkter for de ulike fagområdene. Du kan også kontakte EU-nettverkene Forskningsrådet støtter og som skal mobilisere til Horisont Europa.

Kontakt Forskningsrådets egne fagrådgivere for EU-midler.

Samarbeid utenfor Europa?

Forskningsrådet har egne land- og regionkontakter som kan svare på spørsmål og diskutere mulighetene for forsknings- og innovasjonssamarbeid i land utenfor Europa. Se: Samarbeid utenfor EU/EØS.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2022, 04.13 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.