Aktiviteter som ikke kan få støtte

Alminnelig bedriftsorientert produktutvikling uten forskningspreg anses ikke som forsknings- og utviklingsprosjekt, og kan dermed ikke godkjennes som en del av et SkatteFUNN-prosjekt.

Eksempler på aktiviteter som ikke regnes som forsknings- og utviklingsprosjekt:

 • aktivitet med karakter av løpende drift. Dette omfatter rutinemessige eller regelmessige endringer av varer, tjenester, produksjonslinjer, produksjonsprosesser, eksisterende tjenester eller annen pågående aktivitet. Dette gjelder selv om slike endringer kan innebære forbedringer
 • modifikasjon og endring av bedriftens varer, tjenester eller produksjonsprosesser, når dette ikke fordrer utvikling av ny kunnskap eller nye ferdigheter eller bruk av eksisterende kunnskap på nye måter
 • organisasjonsutvikling, opplæring eller kompetansetiltak
 • kunde- eller markedsundersøkelser
 • installasjon eller tilpasning av innkjøpt produksjonsutstyr
 • kunstnerisk, musikalsk, filmatisk, litterær eller lignende aktivitet
 • aktivitet som består i å lage anlegg for produksjon
  erverv, oppføring eller utbedring av fast eiendom, kjøretøy, skip eller fly
 • kartlegging av og leting etter mineralske forekomster, naturressurser eller lignende, med mindre det dreier seg om å utvikle nye eller forbedrede metoder og teknikker
 • kontingenter, eller andeler til finansiering av fellesforskning der hvor dette ikke er knyttet til gjennomføring av et konkret samarbeidsprosjekt hvor bedriften er aktivt involvert
 • kontroll, kvalitetssikring og validering av løpende produksjon og levering av varer og tjenester

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.21 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.