Over tusen innspill om nye porteføljestyremedlemmer

Fra januar 2024 skal Forskningsrådet ha nye porteføljestyrer. Nå har det vært mulig å sende inn forslag til medlemmer av de nye styrene. Til sammen ble det sendt inn rundt 1050 innspill.

– Det er stort engasjement for de nye styrene, og forslagene fordeler seg godt mellom styrene, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

– Nå har vi et veldig godt utgangspunkt for det videre arbeidet med sammensetning av porteføljestyrene. Samtidig er det viktig at vi sørger for at det blir riktig balanse i kompetanse og bakgrunn slik at styrene kan ivareta sitt spesifikke ansvar på best mulig måte.  

For å ivareta behov for kontinuitet vil også noen personer i de nåværende styrene bli med i de nye styrene. Listen over forslag kan også bli supplert av Forskningsrådets administrasjon for å få balanse med hensyn til geografi, kjønn, sektorer osv.  

– Hvert porteføljestyre har ansvar for sitt eget porteføljeområde, men skal samtidig ivareta tverrgående perspektiver. I tillegg har også porteføljestyrene våre en viktig strategisk rolle i å følge opp overordnede mål for forsknings- og innovasjonspolitikken. Derfor er det viktig at vi nå har fått så mange gode forslag til medlemmer i de nye porteføljestyrene, sier Sundli Tveit.  

Nominasjonsprosessen har vært helt åpen, uten begrensninger på hvem som kunne sende inn forslag, og hvem de kunne nominere. Det medfører at mange er ukjent med at de er nominert og heller ikke vet hvem de er nominert av og på hvilken bakgrunn.  

Hvem som er foreslått for hvilke styrer, og beskrivelsen av ansvaret til det enkelte styre, finner du her:

Om forslagene:  

  • Kjønnsfordelingen er forholdsvis jevn: 45 % kvinner og 55 % menn.  
  • Antall foreslåtte personer per styre varierer mellom 80 og 153 
  • 81 % av innspillene fremmet av en institusjon eller virksomhet, 19 % av enkeltpersoner 
  • Den geografiske fordelingen varierer sterkt.  
  • 5,5 % av de foreslåtte er bosatt i utlandet. 
  • Over halvparten av de foreslåtte har sitt hovedarbeidssted i UH-sektoren.

Antall foreslåtte personer per styre

Noen er foreslått til flere styrer slik at summen blir større enn antall personer som er foreslått.

Styret for banebrytende forskning  113
Styret for demokrati og global utvikling  97
Styret for energi og transport  96
Styret for forskningssystemet  104
Styret for helse  117
Styret for innovasjon  153
Styret for klima og miljø  126
Styret for mat og bioressurser  80
Styret for muliggjørende teknologier  116
Styret for velferd og utdanning  113
Totalt 1115

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 07.54 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.