Kan dyphavsgruvedrift foregå bærekraftig?

Det grønne skiftet krever mineraler, og så lenge vi ikke har gode systemer for gjenvinning, vil behovet bare øke. Mange av de viktigste mineralene finnes på flere tusen meters havdyp utenfor Norge. Derfor vil politikerne utrede konsekvensene av gruvedrift på havbunnen.

På havdypet finnes noe av verdens høyeste artsrikdom. Derfor trenger vi å utrede konsekvensene av gruvedrift på havbunnen. (Foto: Shutterstock)

Som med gruvedrift på land, kan gruvedrift på dyphavet ha konsekvenser for det lokale økosystemet. Men i det siste tilfellet er vår kunnskap om disse konsekvensene begrenset. Bare en liten del av havbunnen er vitenskapelig kartlagt.

Målet med forskningsprosjekt Eco-Safe Ridge Mining er å fylle viktige kunnskapshull og vurdere miljørisiko, samtidig som det identifiserer passende tiltak for å gjøre gruvedrift på dyphavet mer miljøvennlig. Prosjektet skal undersøke om dyphavsgruvedrift på den arktiske midthavsryggen kan foregå bærekraftig, og unngå alvorlig skade på miljøet. Prosjektet vil også fremme vitenskapelig utforskning av arktiske økosystemer i dyphavet, og gi muligheter for opplæring og utdanning for unge forskere.

Prosjektet informerer jevnlig norske myndigheter om resultatene. På denne måten kan beslutninger om leting og utnytelse av områdene på norsk sokkel baseres på best tilgjengelig kunnskap.

På havdypet finnes noe av verdens høyeste artsrikdom. Det er også et av verdens største sammenhengende leveområder, og blant de største karbonlagre som finnes. Naturen i dyphavet og dens funksjon for resten av livet i havet, kan ta stor skade om vi ikke har nok kunnskap om konsekvensene av gruvedriften.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.07 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.