Cybersikkerhet i det norske kraftnettet

Kraftnettet er en kritisk infrastruktur og sårbart for mulige cybertrusler. For å få bedre forståelse for utfordringene vi står overfor, samlet nylig Forskningsrådet ekspertisen på feltet.

Kraftnettet digitaliseres og blir stadig mer effektivt og funksjonsrikt. Flere teknologiområder skal integreres og dette gir nye utfordringer når det gjelder cybertrusler og sårbarhet.

Kartlegger kunnskapen

Olje- og energidepartementet ba Forskningsrådet om å arrangere en workshop for å få bedre felles forståelse for hvilke cybersikkerhetsutfordringer vi står overfor.

- Målet vårt i denne runden har vært å kartlegge hvor langt vi har kommet i å møte sikkerhetsutfordringer knyttet til kraftnettet, og hvilke aktiviteter og planer som allerede finnes i ulike relevante fagmiljøer. Dette vil gi oss god innsikt i hvilke oppgaver som må løses for å møte fremtidens behov, sier Khanh Tuan Le, seniorrådgiver i Forskningsrådet.

Sterk kompetanse på feltet

46 representanter for nettselskaper, leverandørbedrifter, FoU-institusjoner og myndigheter deltok på workshopen i august. Deltakerne omfattet fagfolk og ledere med ansvar og oppgaver relatert til cybersikkerhet hos myndighetene, nettselskap, leverandørindustri og akademia.

Forskningsrådet vil bruke resultatene fra workshopen for å vurdere hvilke FoU-behov innenfor energisektoren som må adresseres fremover.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 07.22 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.