Publikasjoner

2023

Årsrapport 2022 Primærnærings-instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2022 De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2022 De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2022 Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

2022

Forskningsinstituttene - Årsrapport 2021

Årsrapport 2021 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgning

Årsrapport 2021 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgning

Årsrapport 21 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgning

Årsrapport 21 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgning

2021

Årsrapport 2020 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2020 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2020 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2020 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2020 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

2020

Årsrapport 2019 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2019 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2019 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2019 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2019 - Primærinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

2019

Årsrapport 2018 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2018 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2018 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2018 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2018 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

2018

Årsrapport 2017 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2017 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2017 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2017 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2017 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilningen

2017

Årsrapport 2016 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2016 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2016 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2016 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2016 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

2016

Årsrapport 2002 - Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Årsrapport 2015 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2015 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2015 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2015 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon, og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2015 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

2015

Evaluering av miljøinstituttene i Norge

Hovedrapport

Strategiske instituttsatsinger ved miljøinstituttene 2014

Årsrapport 2014 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2014 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2014 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2014 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2014 - Primærnæringsinstituttene

nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

2014

Strategiske instituttsatsinger ved miljøinstituttene 2013

Årsrapport 2013 - De samfunnsvitenskapelige instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgnigen

Årsrapport 2013 - De teknisk-industrielle instituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2013 - Forskningsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2013 - Miljøinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2013 - Primærnæringsinstituttene

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

2013

Årsrapport 2012 - De samfunnsvitenskapelige instituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

De samfunnsvitenskapelige instituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2012 - De teknisk-industrielle instituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

De teknisk-industrielle instituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2012 - Forskningsinstituttene samlerapport

Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av grunnbevilgningen

Årsrapport 2012 - Miljøinstituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Miljøinstituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Årsrapport 2012 - Primærnæringsinstituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

Primærnæringsinstituttene - Nøkkeltall, instituttpresentasjon og bruk av basisbevilgningen

2012

Årsrapport 2011 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelig instituttene

Delrapport for de samfunnsvitenskapelig instituttene

Årsrapport 2011 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2011 - Delrapport for miljøinstituttene

Delrapport for miljøinstituttene

Årsrapport 2011 - Delrapport for primærnæringsinstituttene

Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2011 - Forskningsinstituttene samlerapport

Samlerapport

2011

Årsrapport 2010 - Delrapport for miljøinstituttene

Delrapport for miljøinstituttene

2010

Årsrapport 2009 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2009 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2009 - Forskningsinstituttene samlerapport

Forskningsinstituttene. Samlerapport

2009

Årsrapport 2008 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2008 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2008 - Delrapport for miljøinstituttene

Delrapport for miljøinstituttene

Årsrapport 2008 - Delrapport for primærnæringsinstituttene

Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2008 - Forskningsinstituttene samlerapport

2008

Årsrapport 2007 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2007 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2007 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Årsrapport 2007 - Delrapport for primærnæringsinstituttene

2007

Årsrapport 2006 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2006 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2006 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Årsrapport 2006 - Delrapport for primærnæringsinstituttene

Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2006 - Forskningsinstituttene samlerapport

Forskningsinstituttene. Samlerapport

2006

Årsrapport 2005 - Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene

Årsrapport 2005 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2005 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Årsrapport 2005 - Delrapport for primærnæringsinstituttene

Delrapport for primærnæringsinstituttene

Årsrapport 2005 - Forskningsinstituttene samlerapport

Forskningsinstituttene.Samlerapport

2005

Årsrapport 2004 - Delrapport for de teknisk-industrielle institutter

Delrapport for de teknisk-industrielle institutter

Årsrapport 2004 - Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Forskningsinstituttene. Delrapport for miljøinstituttene og CMI

Årsrapport 2004 - Delrapport for primærinstituttene

Forskningsinstituttene. Delrapport for primærinstituttene

Årsrapport 2004 - Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

2004

Årsrapport 2003 - Forskningsinstituttene samlerapport

2003

Årsrapport 2002 - Delrapport for de teknisk-industrielle instituttene

Årsrapport 2002 - Samlerapport forskningsinstituttene

Samlerapport

2002

Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene. Delrapport for miljø- og utviklingsinstiuttene

Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene. Delrapport for primærinstituttene

Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene. Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene. Samlerapport

2001

Årsrapport 2000 Miljø- og utviklingsinstitutter

Forskningsinstituttene Delrapport for miljø- og utviklingsinstitutter

Årsrapport 2000 primærnæring

Forskningsinstituttene - Delrapport for primærinstitutter

Årsrapport 2000 Samfunnsvitenskap

Del IV: Forskningsinstituttene. Delrapport for samfunnsvitenskapelige institutter

Årsrapport 2000 Samlerapport institutter

Forskningsinstituttene. Samlerapport

Årsrapport 2000 Teknisk-industrielle institutter

Del IV: Forskningsinstituttene. Delrapport for teknisk-industrielle institutter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. april 2024, kl. 15:13 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.