1,6 milliarder til forskning for å løse store samfunnsutfordringer

Regjeringen investerer gjennom Forskningsrådet nå 1,6 milliarder kroner i 113 forskningsprosjekter som skal gi oss ny kunnskap om blant annet matproduksjon, helse, miljøpåvirkning, klimateknologi, energi og samfunn.

For å møte store samfunnsutfordringer trengs et tett samarbeid mellom forskere, private bedrifter og det offentlige. Prosjektene som Forskningsrådet nå investerer i, skal utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger.

– 2020 har tydelig vist oss hvor viktig det er å møte samfunnsutfordringer med forskning og innovasjon. På mange områder haster det å få frem ny kunnskap og nye løsninger, derfor er det viktig å investere i forskning nå. For å nå ambisiøse energi- og klimamål er det avgjørende med framgang på dette området, sier olje- og energiminister Tina Bru. 

Det har blant annet blitt bevilget 200 millioner kroner til 16 forskningsprosjekter som et ledd i oppbygningen av nødvendig forskningskompetanse.  Disse prosjektene skal videreutvikle et konkurransedyktig norsk næringsliv som kan bidra i den store globale energiomstillingen, og for å bygge kunnskap og kompetanse som er nødvendig for omstillingen til et lavutslippssamfunn. 

Forskningsrådet mottok søknader for til sammen over 5,1 milliarder kroner til disse utlysningene. Her kan du se oversikten over de 113 prosjektene som får tildelt midler:

Viktige helseprosjekter

En rekke av prosjektene som nå får støtte skal gi ny kunnskap om helse. Blant annet skal forskerne se på effekt av en ny intervensjon for akutte depresjoner, ulike drivere for resistensutvikling i mikrober og kunnskapsgrunnlag for utvikling av tiltak for å forebygge kroniske sykdommer. I tillegg investeres det i prosjekter som fører til at en rekke kommuner deltar aktivt i forskning, noe som er svært viktig for utvikling av den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

– I 2020 har vi vært vitne til historisk helseforskning, der det er blitt utviklet en vaksine mot korona i ekspressfart. En viktig forutsetning for å kunne møte både nåværende og fremtidige utfordringer på helseområdet er kunnskap og forskning av høy kvalitet og nytte. Investering i disse prosjektene nå kan derfor vise seg å bli en viktig investering for fremtiden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. 

– Vi er veldig fornøyde med at vi har fått inn mange svært gode og relevante søknader. Prosjektene som vi nå finansierer vil komme til god anvendelse innenfor viktige samfunnsområder der vi har stort behov for å utvikle nye og bedre løsninger, sier Fridtjof Fossum Unander, områdedirektør for bærekraft og grønt skifte i Forskningsrådet.  

Fakta om kompetanse- og samarbeidsprosjekt:

Formålet med kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger.

Søknadene har blitt vurdert av internasjonale fageksperter. Prioriteringer og tildelinger er foretatt av bredt sammensatte porteføljestyrer. 

Tildelingen er den andre av tre store tildelinger som skjer den siste uken før jul. For tur står Forskerprosjekt 16. desember, mens Innovasjonsprosjekt i næringslivet kom fredag 11. desember.

Pressekontakt

Christian Haug-Moberg

    Pressekontakt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. oktober 2022, 01.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.