Generelle spørsmål

Kontakt pressevakta

Telefon 409 222 88 (tek ikkje mot ikkje sms).

E-post: media@forskningsradet.no

Christian Haug-Moberg

Vivill Vinsrygg

Kommunikasjonsdirektør

Cathrine Torp

Pressebilete

Bilete av fungerande administrerande direktør Anne Kjersti Fahlvik. Klikk på biletet for å få høgoppløyst versjon. Foto skal krediterast med Norges forskningsråd.

Anne Kjersti Fahlvik, fungerande administrerande direktør

Fahlvik har brei erfaring frå FoU- og innovasjonssystemet gjennom eigen forsking i Noreg og Sverige, forskar- og leiarroller i farmasøytisk industri i Noreg og USA i tillegg til erfaring frå ein investorfinansiert startup innanfor medtech. Ho har vore i Forskingsrådet sidan 2006, har doktorgrad i farmakologi frå Universitetet i Oslo, og er aktiv som foredragshaldar, evaluator, mentor og jurymedlem på norske og utanlandske innovasjons- og næringsarenaer.

Lurer du på kva Forskingsrådet gjer?